bachelorkiezers

Wijsheid en Leiderschap


Stap uit de waan van de boardroom! Verdiep je in wijsheden vanuit het verleden en ontdek wat introspectie en stilte je laten zien. 

Wat hebben wijsheden uit het verleden iemand te bieden die in de huidige tijd vanuit de boardroom impact wil maken?

Vaak gaat het in de boardroom niet alleen om kennis, daadkracht en leiderschap maar ook om wijsheid. In de boardroom worden zware beslissingen genomen. Het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, over afwegen van belangen, risico’s en het uitzetten van de weg naar de toekomst. Het zijn beslissingen met impact op bedrijf of instelling, op cliënten, klanten en op de medewerkers en, in voorkomende gevallen, de samenleving.

Ons programma Wijsheid en Leiderschap is als een managementretraite, je neemt enkele dagen letterlijk en figuurlijk afstand van jouw dagelijkse leven in de boardroom. Je volgt een inspirerend programma met ruimte voor introspectie met een verblijf van drie dagen in trappistenklooster Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven (bekend van La Trappe). Het geeft dit programma een extra dimensie waardoor je terugkomt met nieuwe wijsheden en inzichten die direct toepasbaar zijn in jouw dagelijkse praktijk.

De startdatum van Wijsheid & Leiderschap wordt momenteel herpland. De nieuwe data zijn binnenkort beschikbaar.

image wijsheid van een leider dummy

Wat gaat het je brengen


Tijdens het programma Wijsheid en Leiderschap bieden we jou inzichten over besturen en toezichthouden op basis van wijsheden uit het verleden. We doorgronden het thema wijsheid en leiderschap vanuit managementwetenschap, sociologie, psychologie, filosofie, religiewetenschappen en geschiedenis. De inzichten kunnen je nieuwe perspectieven bieden en helpen om juiste en ethische beslissingen te nemen. Het geeft je handvatten om een grote impact te creëren en een sterk draagvlak te ontwikkelen.

Wat dit programma bijzonder maakt is dat je ook gaat proeven van de levenshouding en het levensritme van het klooster om focus en aandacht te kunnen schenken aan wat er voor jou daadwerkelijk toe doet. Door de stilte en door afstand te nemen van je dagelijkse gewoonten zie je dingen anders en kun je vraagstukken in je werk vanuit nieuwe perspectieven benaderen. Je leert alternatieven te vinden voor benadering van de uitersten in de boardroom en de krachtenvelden in je werk. We leren je geen trucjes maar wijsheden die je voor het leven meedraagt.

Deze managementretraite wordt begeleid door een aantal sterke sprekers die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Daarbij word je omringd door een select gezelschap uit de top van ondernemend Nederland.

Je brengt wijsheid en introspectie in de boardroom, waardoor je een sterke en relevante voorsprong opbouwt voor je share- en stakeholders.

Wijsheid in Leiderschap

 • Start: 2019 - datums onder planning
 • Kosten: € 3.900
 • Duur: 3 dagen
 • Locatie: Abdij Koningshoeven nabij Tilburg

Wat maakt dit programma uniek?

      • Wijsheid en Leiderschap is geen standaard managementprogramma maar door de locatie en de opzet een managementretraite die je gaat vormen.
      • Je verblijft drie dagen in Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Het trappistenklooster nabij Tilburg dat ook wel bekend is vanwege het in de abdij gebrouwen bier. De zakelijke en religieuze wereld raken elkaar hier dagelijks.
      • Je leert in dit programma geen standaard modellen. Je gaat onderzoeken welke wijsheden uit het verleden van toepassing kunnen zijn op jouw leiderschap en wat jij uit deze wijsheden kunt leren. Buig kennis om naar wijsheid.
      • Wijsheid en Leiderschap is een unieke combinatie van managementwetenschap, sociologie, psychologie, filosofie, religiewetenschappen en geschiedenis.
      • De sprekers hebben hun sporen verdiend in het bedrijfsleven en delen zowel de wetenschappelijke inzichten als hun praktijkvoorbeelden.

      Na afloop van dit programma ben je in staat om vanuit verschillende wijsheden:

       • mensen te motiveren, langs hun angsten en weerstanden heen, om te komen tot een positieve houding en inzet;
       • een weg te vinden in je handelingsbekwaamheid binnen de organisaties met een snel veranderende omgeving van professionals;
       • een analyse te maken aan de hand van begrippen die betrekking hebben op (bijvoorbeeld) culturele, politieke of maatschappelijke trends en ontwikkelingen;
       • het fundament van ‘wijsheid’, gebaseerd op psychologische, sociologische, filosofische en theologisch inzichten, te vormen;
       • om te gaan met permanente spanningen op allerlei vlakken en terreinen tussen een abstract macroniveau (van strategie en toekomst) en concreet microniveau (onmiddellijke beslissingen en vraagstukken betreffende mensen en middelen);
       • houvast te zoeken door alledaagse uitdagingen te versimpelen en in te zien hoe eenzaamheid geluk kan brengen;
       • de huidige ‘disruptive innovations’ te herleiden naar de tijdsgeest en op een hoger niveau van doorlopende verandering te overzien.


       Programma van dag tot dag


       Dag 1: De monastieke spiritualiteit als impuls voor betrokken leiderschap

       Vandaag start het programma met een kennismaking met het leefritme en de levenshouding van de broeders. Leer wat ze drijft, hoe deze unieke levenshouding zich heeft ontwikkeld en hoe zich dat verhoudt tot de westerse cultuur. Ga voorbij aan bias en zie zaken zoals ze werkelijk zijn.

       Globaal programma vrijdag

       Ontvangst en check-in

       Middagprogramma

       - Introductie en kennismaking

       - Inleiding prof. dr. Paul van Geest (TST)

       Het klooster. De monastieke ruimte en levenshouding als model.

       - Vragen en dialoog       Vesperviering (optioneel)

       Gezamenlijke maaltijd


       Avondprogramma

       - prof. dr. Marcel Poorthuis

       Charisma en macht: twee handen op één buik?

       - Gesprek en onderlinge uitwisseling

       Dag 2 - De spiritualiteit van het doordachte besluit: zien voorbij de professionele bias

       Er zijn veel meer parallellen te vinden tussen boardroom en klooster dan je op het eerste gezicht zou zeggen. In beide omgevingen leg je bijvoorbeeld altijd verantwoording af, het enige verschil is aan wie je dat doet. Hoe bouw je draagvlak en blijf je geloofwaardig? En hoe krijg je jouw organisatie in beweging zonder je stakeholders tekort te doen?

       Globaal programma zaterdag

       Ochtendprogramma

       - prof. dr. Theo Camps (TIAS)

       - prof. dr. Margot Schumacher (TIAS)


       Gezamenlijke lunch       Middagprogramma

       - Ontmoeting en gesprek met de abt

       Noon (optioneel)

       - drs. Eric Holterhues

       Spiritualiteit op de werkvloer

       - Gesprek(ken). Nadere reflectie. Inzichten en ervaringen

        

       Vesperviering (optioneel)

       Diner

       Completen (optioneel)


       Avondprogramma
       - prof. dr. Wim Dubbink

       Filosoferen in de wandelgangen

       - Nadere reflectie

       Dag 3 - Wijsheid als schakel tussen mission statement en beleidsbesluit

       Vandaag komen de ervaringen en wijsheden bij elkaar en maken we de balans op. Wat neem je mee en blijft je bij? Welke veranderingen ga je doorvoeren in je denken en doen?

       Globaal programma zondag

       Metten (optioneel)

       Lauden (optioneel)

       Ontbijt

       Ochtendprogramma

       - Jac Geurtsen (of Bas Bloem)

       Eucharistie (optioneel)

       Lunch

       Middagprogramma 

       Reflectie: wijsheid in beweging zetten

       - Evaluatie

       - Afscheid en vertrek


       In samenwerking met TIAS - School for Business and Society

       TIAS logo

       Toonaangevende docenten

       De toonaangevende docenten Paul van Geest en Theo Camps zullen je, ondersteund door een groep gastdocenten uit de praktijk en academia, tijdens deze opleiding gaan uitdagen.

       Over de docenten

       Theo Camps

       Theo Camps is als hoogleraar Organisatiekunde & Bestuurskunde aan Tias verbonden. Van 2003 tot aan 2017 was hij bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep, een management consultancy bureau opgericht in 1938. Hij heeft een zeer ruime ervaring als management consultant voor zowel overheid- als (non-)profitorganisaties. Gedurende de laatste jaren heeft hij zich, zowel in onderzoek als in onderwijs in het bijzonder bezig gehouden met vraagstukken van publiek-private netwerkorganisaties.

       Wim Dubbink

       Wim Dubbink is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek. In het bijzonder werkt hij aan een Kantiaanse duiding van de bedrijfsethiek. Thema’s waarop hij zich momenteel richt zijn integriteit en organisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie tussen ethisch handelen en de grenzen van de markt en excuusgedrag. Dubbink is editor van de Springer serie ‘Issues in Business Ethics’. Enkele recente publicaties zijn: Organizational Integrity and Human Maliciousness (2013) en On the duties of commission in Commercial Life (2012).

       Paul van Geest

       Paulus Jacobus Jozef (Paul) van Geest (Den Haag, 5 augustus 1964) is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit. Hij verenigt in zijn persoon de samenwerking van beide universiteiten op het terrein van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Latijnse en Griekse kerkvaders, in het bijzonder van Augustinus.

       Na de middelbare school (Stanislascollege in Delft) studeerde Van Geest in Leiden, Rome (Gregorianum) en Jeruzalem. Hij promoveerde in 1996 te Utrecht op een dissertatie over Thomas à Kempis. Vanaf 1997 was hij post-doc van NWO. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar Augustijnse Studies aan de (toenmalige) Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Vanaf 2004 bekleedde hij dezelfde leerstoel aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit waarmee hij de eerste katholieke hoogleraar aan deze protestantse faculteit werd.

       Sinds 2008 is Van Geest hoogleraar-directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek, een interuniversitair onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit, met als gemeenschappelijke noemer de mystagogie van de kerkvaders.

       In zijn boek The Incomprehensibility of God. Augustine as a Negative Theologian toont hij aan dat Augustinus doordrongen was van de overtuiging, dat de mens in zijn spreken over het goddelijke, Gods werkelijkheid meer niet dan wel benadert. Het laat zien dat hoe Augustinus zich op dit snijvlak van spreken en zwijgen over God bewoog. Hoe hij misverstanden wilde voorkomen en ketterijen bestreed, maar ook probeerde zijn gelovigen ervan te doordringen dat God in zijn wezen onkenbaar is voor de mens.

       In mei 2013 werd Van Geest als expert opgenomen op de lijst van deskundigen van de Congregatie voor de Geloofsleer (Congregatio pro Doctrina Fidei) te Rome.

       Op 21 juni 2014 werd Van Geest, tijdens de Nacht van de Theologie (De Rode Hoed, Amsterdam), verkozen tot 'theoloog van het jaar'.

       Eric Holterhues

       Eric Holterhues (Rotterdam, 1972) is directeur van Oikocredit Nederland, een internationale social impact investor dat in 71 landen in Latijns America, Afrika en Azië, financiering verstrekt aan projecten rond microfinanciering, duurzame energie en landbouw. Daarvoor werkte Holterhues 17 jaar in verschillende managementposities bij Triodos Bank. Naast zijn werk heeft Holterhues verschillende bestuur- en adviesfuncties; zo is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam, vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadsschouwburg te Utrecht, lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, lid van de kring van vaste adviseurs van de Raad van Cultuur te Den Haag en lid van de Financiële Adviesraad van de Nederlandse en Vlaamse regio van de Jezuïeten te Antwerpen. Holterhues studeerde theologie in Utrecht en volgde daarnaast vakken in economie, beleid en management en communicatie aan de universiteiten van Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en New York.

       Marcel Poorthuis

       (1955, Hilversum) studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht en muziek aan het conservatorium te Hilversum. Van 1982 tot 1992 werkte hij op het Secretariaat van de Katholieke Kerk in Nederland op het gebied van joods-christelijke betrekkingen. In 1992 promoveerde hij in Utrecht op de commentaren van de Frans-joodse filosoof Levinas op de Talmoed. Sinds 1992 is hij als universitair (hoofd-) docent verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, thans de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Tilburg University. In 2010 is hij benoemd tot hoogleraar aan diezelfde universiteit met als leeropdracht de dialoog tussen godsdiensten.

       Zijn publicaties handelen over filosofie, rabbijnse literatuur en het vroege christendom en over de interreligieuze dialoog. Verder coördineert Poorthuis binnen de FKT het onderzoeksproject Relations between Judaism en Christianity, over de beeldvorming van het jodendom, het boeddhisme en de islam. Partners in dit project zijn de Bar Ilan University en het Schechter Institute in Israël, evenals de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. In het kader van dit project is een drieluik verschenen over de beeldvorming van de verschillende wereldreligies (jodendom, boeddhisme en islam). Hij is ook oprichter en mederedacteur van de internationale reeks Jewish and Christian Perspectives (Brill, Leiden Academic Publishers).
       Daarnaast is Poorthuis onder meer lid van de Katholieke Raad voor betrekkingen tussen Jodendom en Katholicisme in Nederland, bestuurslid van de Nederlandse Levinaskring en voorzitter van de stichting ParDeS voor Joodse wijsheid (v.h. Folkertsma stichting).

       Arnold Smeets

       (Breda, 1960) studeerde vanaf 1979 geschiedenis en godsdienst aan de Nieuwe Lerarenopleiding Mollerinstituut in Tilburg en vervolgens aan de Theologische Faculteit Tilburg. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van kerk en theologie. Na zijn studie trad hij in dienst bij de KRO waar hij werkt als programmamaker en eindredacteur bij de Afdeling Godsdienst en Cultuur. In 2007 promoveerde hij op een proefschrift over Gregorius de Grote. Sinds 2016 is hij in dienst van Tilburg School of Catholic Theology en onder meer verantwoordelijk voor kennisvalorisatie en postacademisch onderwijs.

       Lifelong learning korting voor Tilburg University alumni

       Lifelong learning is vanzelfsprekend geworden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Tilburg University wil graag stimuleren dat haar alumni voorop blijven lopen in kennis en kunde. Om dat aantrekkelijker te maken krijgen Tilburg University alumni 10% korting op ieder Professional Learning programma. Voor de 1-daagse masterclasses geldt bovendien een korting van bijna 50%.

       Om voor deze korting in aanmerking te komen dien je op het inschrijfformulier aan te geven dat je een Tilburg University alumnus bent.

       Schrijf nu in voor 'Wijsheid en Leiderschap'

       Praktische informatie 'Wijsheid en Leiderschap'

       Locatie

       Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. We zijn te gast in dit trappistenklooster en volgen het dagritme van de broeders. Je kunt hier van de mogelijkheid gebruikmaken om deel te nemen aan de vieringen.

       U overnacht in sobere kamers met authentieke en monastieke sfeer. Iedere kamer heeft een eigen wastafel, douches en toiletten worden gedeeld. Luxe kamers in een nabijgelegen hotel zijn op aanvraag beschikbaar. Om optimaal resultaat te behalen adviseren we om te verblijven in het klooster.

       Gedurende de wintermaanden kan het kouder zijn in de gangen van het klooster.

       Tijdschema

       De dagindeling van de drie dagen:

       • Vrijdag:    14.00 - 22.00 uur
       • Zaterdag:  08.00 - 22.00 uur
       • Zondag:    08.45 - 15.00 uur

       Kosten

       De kosten van dit driedaagse programma zijn € 3.900. Hierin zijn alle cursusmaterialen, ontbijt, lunch, diner en twee overnachtingen opgenomen.

       Betaling

       Betaling is alleen mogelijk op factuurbasis. Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. De kosten zijn vrijgesteld van btw. 

       Deelnemersprofiel

       Toezichthouders en bestuurders en boardmembers voor zowel profit als non-profit organisaties.

       Algemene voorwaarden

       Inschrijving

       Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

       Cursusgeld

       Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

       Wijzigingen

       In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

       Annulering

       Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

       Evaluatie

       Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

       Klachtenregeling

       De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


       Contact

       Wil je meer weten over het programma 'Wijsheid en Leiderschap'? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.


       Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met de Programma Manager:

       Crousen, M.W.C.E.
       Name M.W.C.E. (Miriam) Crousen
       Division Academic Support
       projects
       Position Onderwijscoördinator
       Room T 624
       Phone +31 13 466 3898
       E-mail m.w.c.e.crousen@tilburguniversity.edu

       Heb je vragen over de inhoud van het programma? Neem dan contact op met de Academic Director:

       Smeets, A.A.M.
       Name dr. A.A.M. (Arnold) Smeets
       Tilburg School of Catholic Theology
       Department of Systematic Theology and Philosophy
       Position Lecturer
       Room NE 107
       Phone +31 13 466 3827
       E-mail a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu

       Alle masteropleidingen

       Meer weten?