Students Tilburg University

Graduate Schools

De Research Masters en de promotieopleidingen zijn ondergebracht bij de Graduate Schools. Voor een optimale kwaliteit binnen de Graduate School zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een wetenschappelijke context waarin (research) masterstudenten, promovendi en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren.

Voor meer informatie over de Research Masters of over promoveren aan Tilburg University kun je contact opnemen met een van de Graduate Schools.