Students Tilburg University

Tilburg PhD Platform (TiPP)

Tilburg PhD Platform (TiPP) is het overlegorgaan voor promovendi van de vijf faculteiten (Schools) van Tilburg University. In TiPP zijn de facultaire overlegorganen voor promovendi vertegenwoordigd.

De huidige leden van TiPP zijn:

TiPP houdt zich ook bezig met de landelijke vertegenwoordiging van TiU-promovendi, via Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

Activiteiten

TiPP houdt zich onder andere bezig met:

  • Nauw samenwerken met de Graduate Schools
  • Ondersteunen en behouden van georganiseerde promovendiraden of -platforms in de verschillende faculteiten
  • Bevorderen van contact tussen promovendi van de verschillende faculteiten
  • Vertegenwoordigen van TiU-promovendi binnen PNN
  • Bespreken van (potentiële) problemen voor promovendi in de faculteiten, alsmede het uitwisselen van ervaringen en 'best practices'
  • Bespreken van (organisatorische) zaken binnen TiU die promovendi aangaan met de universiteitsraad

Je kunt contact opnemen met TiPP via tipp@tilburguniversity.edu, of via een van de individuele leden (zie boven).

NB: Voor vragen aangaande toelatingsprocedures en -voorwaarden kan contact worden opgenomen met de betreffende graduate schools.