The header of Research Masters and promotions

Research Masters en promoveren

De combinatie van onderwijs en onderzoek maakt de Tilburg University Graduate Schools een optimale werkomgeving voor ambitieuze wetenschappers in opleiding.

Graduate School: opleidingen voor Data Science en ondernemerschap

De TU Eindhoven en Tilburg University werken aan een gezamenlijke Graduate School voor Data Science en Ondernemerschap in ’s Hertogenbosch, met opleidingen op master en post-master niveau. Het opleidingscentrum gaat zelfstandig ondernemen ondersteunen en stimuleren. Ook zullen er seminars en cursussen voor het bedrijfsleven worden georganiseerd. 

Uit stakeholdersonderzoek in de Brainport Regio Eindhoven blijkt dat de vraag naar nieuwe data scientists fors toegenomen is. De gemeente 's Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant ondersteunen de ontwikkeling van Graduate School.

De investerende partijen hebben zich gecommitteerd aan de versterking van onderwijs, onderzoek en business development op het gebied van Big Data. Dit vakgebied heeft in de driehoek ’s-Hertogenbosch – Tilburg – Eindhoven de potentie zich te ontwikkelen tot een nieuwe economische pijler voor Nederland, met internationale uitstraling. Met het opzetten van nieuwe vormen van samenwerking willen de vier partners in de Brabantse regio een cruciale voorsprong pakken.

Tilburg University en de TU Eindhoven ontwikkelen ook een gezamenlijke bacheloropleiding Data Science (vanaf september 2016) en bieden daarnaast eigen masterstudies aan in het vakgebied.

Internationale allure

Het nieuwe graduate programma kent invalshoeken uit informatietechnologie, ondernemerschap, overheid en economie. Tilburg University doceert recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU/e biedt de IT-kant van Data Science. De gecombineerde expertise van beide universiteiten ligt op het gebied van mens- en maatschappij wetenschappen & technische wetenschappen. Het initiatief van de twee universiteiten krijgt ook internationale allure door de aanwezigheid van gerenommeerde wetenschappers.

Voor de huisvesting wordt het klooster van Mariënburg in Den Bosch verbouwd.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met één de woordvoerders:

Tilburg University: Tineke Bennema, tel. 06 19 67 85 21 - c.e.bennema@tilburguniversity.edu

TU/e: Barend Pelgrim, tel. 040 247 3030 of 06 28 78 27 89 - b.j.g.pelgrim@tue.nl