Students Tilburg University

Promotiereglement

In het promotiereglement van Tilburg University is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, alsmede een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van Tilburg University zijn vastgesteld. Het promotiereglement is vastgesteld bij besluit van het College voor Promoties van 12 december 2017.

Procedure en formulieren

Voor praktische vragen rondom het promotietraject en de registratie hiervan is de Graduate School het eerste aanspreekpunt. Gedurende de promotie dient de promovendus een aantal formulieren in te vullen: