Academic Pre-Bachelor application and admission

Begeleiding tijdens het taalschakeltraject

In het taalschakeltraject besteden we veel aandacht aan individuele en klassikale begeleiding van jouw studieproces, je studiekeuze en jouw ontwikkeling tot een succesvolle student aan een Nederlandse universiteit.

Mentor

Tijdens het hele taalschakeltraject krijg je begeleiding van een mentor. Jouw mentor is het eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen en monitort jouw voortgang. De mentor verzorgt tijdens de pre-bachelor ook elke week het mentoruur voor alle deelnemers. Tijdens deze les worden veel onderwerpen en vaardigheden besproken en getraind die belangrijk zijn voor jouw studie: gesprekstechnieken, schriftelijke communicatie, LinkedIn, computergebruik, culturele verschillen en overeenkomsten, enz.

Studiekeuzebegeleiding

Het is belangrijk dat je tijdens het taalschakeltraject bedenkt wat je mogelijkheden en studiewensen zijn. Tijdens de pre-bachelor krijg je lessen over de studiemogelijkheden in Nederland en leer je hoe je kunt bepalen welke studie bij jou past. De studentendecaan begeleidt je bij het nadenken over en het maken van jouw studiekeuze door opdrachten te geven en gesprekken te voeren.

Studentmentor

Elke deelnemer van het pre-bachelorjaar wordt gekoppeld aan een student van Tilburg University. Deze student kan je alles vertellen over studeren en het studentenleven in Nederland en Tilburg in het bijzonder.

Ben je geïnteresseerd in het taalschakeltraject aan Tilburg University?

  • De gemeente waar jij woont, meldt jou aan bij het taalschakeltraject
  • Maak jouw interesse dus kenbaar bij jouw contactpersoon van de gemeente
  • Na jouw aanmelding nodigen we je uit voor een intaketoets en een gesprek

Heb je nog vragen?