Language Center

Arabisch voor beginners

Het belangrijkste van deze cursus is dat je het Arabische alfabet leert lezen en schrijven. In mindere mate komen ook spreken en luisteren aan de orde. En omdat het hier gaat om het leren van een heel nieuw alfabet, betekent dit simpelweg dat je thuis ook nog flink aan de slag moet.

Tijdens de lessen worden bijvoorbeeld op groot scherm Arabische kranten bekeken en probeer je daar met je medecursisten letters en woorden in te herkennen.

Ook komt de dagelijkse cultuur van Arabieren aan bod. Daarbij valt te denken aan de omgangsvormen, maar ook aan Arabische muziek van klassiek tot mystiek en modern.

Aan het eind van de cursus heb je niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

  • alle Arabische teksten lezen, maar het tekstbegrip is nog vrij beperkt;
  • jezelf mondeling  op een basisniveau uitdrukken (iemand groeten, eenvoudige vragen stellen);
  • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Arabisch sprekende landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

  • Deze cursus wordt op de campus gegeven.  
  • Het format voor deze cursus op de campus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus hybride of online worden gegeven.
  • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Arabisch voor beginners in het kort

Duur en cursusvorm 13 x 3 uur college en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind januari en eind augustus
Prijs
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
  • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van 0 naar A1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer