Language Center

Arabisch voor beginners

Het belangrijkste van deze cursus is dat je het Arabisch alfabet leert lezen en schrijven. In mindere mate komen ook spreken en luisteren aan de orde. En omdat het hier gaat om het leren van een heel nieuw alfabet, betekent dat simpelweg dat je thuis ook nog aan de slag moet. 

Het Arabisch staat op de vierde plek in de top 10 van meest invloedrijke talen ter wereld. Daarom biedt het Language Center een cursus 'Arabisch voor beginners' aan. 

Tijdens de colleges worden bijvoorbeeld op groot scherm Arabische kranten bekeken en probeer je daar met je medecursisten letters en woorden in te herkennen. Ook komt de dagelijkse cultuur van Arabieren aan bod. Daarbij valt te denken aan de omgangsvormen, maar ook aan Arabische muziek van klassiek tot mystiek en modern.

Aan het eind van de cursus kun je

  • alle Arabische teksten lezen, maar het tekstbegrip is nog vrij beperkt;
  • jezelf mondeling  op een basisniveau uitdrukken (iemand groeten, eenvoudige vragen stellen).

Arabisch voor beginners in het kort

Duur en cursusvorm 13x 2 uur college en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind januari en eind augustus
Prijs
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
  • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van 0 naar A1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer