Language Center

Chinees voor beginners 1

Als je nog geen enkele kennis van de Chinese taal hebt, is deze cursus geschikt voor jou. Je oefent in deze cursus intensief met de tonen en klanken van het Mandarijn en bouwt in hoog tempo een woordenschat op. Je leert de opbouw van Chinese karakters te schrijven en bekwaamt je in het Pinyin, het systeem om het Chinees in Latijnse letters weer te geven.

De oefenactiviteiten in deze cursus zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals over jezelf en je familie praten, korte beschrijvingen geven, simpele vragen stellen en beantwoorden. Ook culturele onderwerpen komen aan bod tijdens de lessen.

Aan het eind van de cursus heb je niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • met ongeveer 150 woorden in het Pinyin eenvoudige zinnen maken;
 • een aantal veel voorkomende uitdrukkingen verstaan;
 • ongeveer 50 eenvoudige Chinese karakters en 50 componenten van karakters herkennen en schrijven;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Chinees sprekende landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag;

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.
 •  Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Chinees voor beginners 1 in het kort

Duur

13 x 3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Start Eind januari en eind augustus
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Niveau
 • Van 0 naar A1 (1 Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK 1))
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer