Language Center

Chinees voor beginners 2

Deze cursus is het vervolg op Chinees voor beginners 1. Je breidt je woordenschat uit en kunt meer Chinese karakters herkennen en schrijven. Je leert bijvoorbeeld hoe je in het Mandarijn een afspraak maakt, je ervaringen deelt en onderhandelt bij het doen van aankopen.

De oefenactiviteiten in deze cursus zijn gericht op thema’s uit het dagelijks leven. Je leert om korte beschrijvingen of verklaringen te geven, eenvoudige vragen te stellen en te beantwoorden. De cursus combineert taalkennis met culturele vaardigheden.

Aan het eind van de cursus heb je niveau A2- van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • ongeveer 300 woorden gebruiken in het Pinyin;
 • de 150-200 meest gebruikte karakters schrijven;
 • basisgrammatica gebruiken om eenvoudige zinnen en teksten te maken;
 • eenvoudige teksten in Chinese karakters lezen en begrijpen;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Chinees sprekende landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.
 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of compleet online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Chinees voor beginners 2 in het kort

Duur

13 x 3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Start Eind augustus en eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Level
 • Van A1 naar A2- (2 Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK 2))
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Instapniveau Chinees

Denk je al meteen in cursus 2 te kunnen instromen omdat je voorkennis hebt van het Chinees? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunnen jullie samen bekijken wat jouw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor jou.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer