Language Center

Duits voor beginners 2

Deze cursus is het vervolg op Duits voor beginners 1 en zorgt voor een bredere basis. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen in ongeveer gelijke mate aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie.

De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties die voorkomen in het studentenleven of in een professionele werkomgeving. Dat maakt de lessen direct toepasbaar! Ook culturele onderwerpen komen aan bod tijdens de lessen.

Aan het eind van de cursus heb je niveau A2+ van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen in alledaagse situaties begrijpen en gebruiken; 
 • in eenvoudige, routinematige situaties communiceren waarbij informatie wordt uitgewisseld over bekende en veelvoorkomende onderwerpen;
 • met eenvoudige middelen je herkomst en opleiding beschrijven, de directe omgeving en zaken die verband houden met onmiddellijke behoeften; 
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Duitstalige landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag;
 • doorstromen naar de cursus  Duits voor halfgevorderden.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt  op de campus gegeven.
 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Duits voor beginners 2 in het kort

Duur en cursusvorm 13 x 3 uur college en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind augustus en eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van A1 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumni van Tilburg University
Externe deelnemer