Language Center

Duits voor gevorderden

Deze cursus is het vervolg op Duits voor halfgevorderden en zorgt voor uitbreiding van je repertoire. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen aan bod, maar de nadruk ligt op productieve vaardigheden. Zowel mondeling als schriftelijk versterk je je vaardigheden.

Je leert hoe je steeds complexere teksten en zinnen kunt begrijpen en produceren door te letten op specifieke kenmerken van het Duits. In de cursus wordt tevens aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen je eigen cultuur en die van de Duitstalige landen.  

Aan het eind van de cursus heb je een niveau bereikt tussen B1 en B2 van het Europees Referentiekader. Je kunt dan:

 • complexe teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen;
 • je mening uiten over ingewikkelde zaken;
 • een korte presentatie houden;
 • reflecteren op je eigen verbeterpunten op het gebied van uitspraak, vocabulaire en grammatica;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Duitstalige landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.
 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Duits voor gevorderden in het kort

Duur en cursusvorm 8 x 2,5 uur college en 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS
Start Eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 3 taalvouchers of € 204
 • Medewerkers en alumni Tilburg University: € 210
 • Externe deelnemers: € 240
Startniveau Vanaf B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer