Language Center

Duits voor halfgevorderden

Deze cursus is het vervolg op Duits voor beginners 2 en zorgt voor verdieping. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie. Je verbreedt je taalgebruik en kunt je steeds beter en preciezer uitdrukken.

Door middel van individuele taken en speelse groepsopdrachten breng je meteen in de praktijk wat je hebt geleerd. In deze cursus is veel aandacht voor interactie, maar ook de formele kant van gesproken en geschreven taal komt aan de orde. Zo verbeter je je grammaticale kennis, bouw je een ruime woordenschat op en kun je je mening steeds beter uitdrukken. In de cursus komen tevens de verschillen en overeenkomsten aan bod tussen je eigen cultuur en die van de Duitstalige landen. 

Aan het eind van de cursus heb je niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • iets in detail vertellen over je werk of studie;
 • een discussie voeren over een actueel thema. Hierbij kan je je mening genuanceerd uitdrukken en beargumenteren;
 • een korte presentatie houden;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Duitstalige landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag; 
 • doorstromen naar de cursus Duits voor gevorderden. 

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.
 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
 • Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Duits voor halfgevorderden in het kort

Duur en cursusvorm 13 x 3 uur college en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind januari en eind augustus
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van A2+ naar B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumni van Tilburg University
Externe deelnemer