Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Duits voor bezoekers

Duitsland is niet alleen ons buurland, het is ook één van onze grootste handelspartners. Met 105 miljoen moedertaalsprekers is Duits bovendien de belangrijkste taal binnen de EU. Ter vergelijking: Engels is de moedertaal van zo’n 55 miljoen Europeanen, net als Frans. Toch zijn er in het Nederlandse bedrijfsleven opvallend weinig werknemers die goed Duits spreken. Beheerst u deze taal, dan kunt u daar dus echt uw voordeel mee doen.

Het Language Center biedt twee cursussen Duits aan: ‘Duits voor halfgevorderden’ en ‘Duits voor gevorderden’. Deze cursussen sluiten op elkaar aan: wanneer u de cursus voor halfgevorderden hebt afgerond, kun u doorstromen naar de cursus voor gevorderden. Denkt u al meteen met de gevorderdencursus te kunnen beginnen omdat u al wat meer voorkennis hebt van het Duits? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunt u samen bekijken wat uw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor u.

Duits voor halfgevorderden

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

De meeste Nederlanders hebben al enige kennis van het Duits. In deze cursus breidt u uw basiskennis van het Duits verder uit. Alle vaardigheden komen aan bod, maar de nadruk ligt op spreekvaardigheid. Zo krijgt u bijvoorbeeld de opdracht om met behulp van een aantal foto’s te spreken over een bepaald onderwerp. Ook leert u zinnen maken met vaste combinaties van woorden.

In de cursus speelt kennis over Duitsland een belangrijke rol. Op verschillende momenten wordt ingegaan op de actualiteit in Duitsland en op interculturele verschillen, bijvoorbeeld tussen Nederland en Duitsland. Wat is typisch Duits? En waarin verschillen Duitsers van Nederlanders?

Aan het einde van de cursus kunt u bijvoorbeeld iets vertellen over uw werk, een discussie voeren over een actueel thema en een korte presentatie houden. U hebt dan niveau B2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Duits voor gevorderden

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is het vervolg op de cursus Duits voor halfgevorderden. Lezen, schrijven, luisteren en spreken komen allemaal aan bod. U leert hoe u complexere teksten en zinnen kunt begrijpen door te letten op specifieke kenmerken van het Duits, zoals de Klammerstellung. Daarnaast maakt u elke week een schrijfopdracht waar u feedback op krijgt.

Ook in deze cursus speelt de Duitse actualiteit en cultuur een belangrijke rol. Iedere week krijgt een cursist de mogelijkheid om een korte presentatie te houden over een actueel thema.

Aan het einde van de cursus kunt u bijvoorbeeld teksten over uiteenlopende zaken schrijven en uw mening uiten over ingewikkelde zaken. Bovendien bent u zich bewust van uw eigen verbeterpunten op het gebied van uitspraak, vocabulaire en grammatica. U hebt nu niveau B2+/C1 van het Europees Referentiekader bereikt.