Language Center

Engels

Het Language Center biedt een aantal cursussen Engels aan, van algemene taalvaardigheid tot gespecialiseerde schrijf- of spreekvaardigheidscursussen. Hoe kies je de beste cursus Engels voor jou? Wat is precies het verschil tussen de cursussen? Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Wij bieden de volgende cursussen en trainingen specifiek voor studenten aan. Deze cursussen zijn echter ook toegankelijk voor medewerkers en externe deelnemers. Er zijn verschillende categorieën.

Zomercursus 2022

Als je je wilt voorbereiden op een Engelstalige universitaire studie of zelfs al volgt, wil je misschien snel je academische Engelse vaardigheden naar een hoger niveau tillen. Deze intensieve tweeweekse zomercursus geeft je de snelle, intensieve boost die je nodig hebt om in een academische context in het Engels te schrijven en te spreken.

Schrijfcursussen

In deze cursussen werk je aan het schrijven van een specifieke soort tekst die voor jouw studierichting belangrijk is. Iedere gedetailleerde cursusomschrijving bevat een alinea over voor wie de cursus het meest geschikt is.

Mondelinge- en presentatievaardigheden

Bij deze cursussen ligt de focus op spreekvaardigheid in zijn algemeenheid of op het mondeling presenteren van je mening of werk.

Algemene taalvaardigheid

Voor wie zijn algemene taalvaardigheid op wil krikken zijn er drie cursussen. English for Academic Communication  richt zich op de productieve vaardigheden schrijven en spreken die je in je academische carrière nodig hebt en is een basiscursus op B2+ niveau. De twee Improving Your English-cursussen gaan naar respectievelijk C1 en C2 niveau en behandelen naast spreken en schrijven ook lees- en luistervaardigheid.

Gespecialiseerde cursussen

Deze cursussen hebben een specifiek doel zoals de cursustitel reflecteert.

Trainingen voor TiU medewerkers

Los van deze cursussen voor studenten worden enkele cursussen speciaal voor medewerkers aangeboden. Deze zijn ook toegankelijk voor externe deelnemers.

Medewerkers kunnen ook bij ons terecht voor de niveautoets Engels of maatwerk. Het is mogelijk om bij het Language Center een cursus op maat voor jouw dienst, departement of organisatie te volgen. Neem contact op met het Language Center voor advies over wat voor jou de beste oplossing is. 

Trainingen voor externe professionals

Bovenstaande cursussen zijn ontwikkeld voor externe professionals of voor medewerkers van Tilburg University maar ook toegankelijk voor externe professionals. Voor externe partijen is het ook mogelijk om bij het Language Center een cursus op maat voor jouw  organisatie aan te vragen. Neem contact op met het Language Center voor advies over wat voor jou de beste oplossing is.