Language Center

Engels

Vanaf collegejaar 2019-2020 zijn de cursussen Engels compleet vernieuwd. Hoe kies je de beste Engelse cursus voor jou? Wat is precies het verschil tussen de verschillende cursussen? Daarover geeft deze pagina meer informatie.

Wij bieden de volgende cursussen en trainingen specifiek voor studenten aan. Deze cursussen zijn echter ook toegankelijk voor medewerkers en externe deelnemers. Er zijn verschillende categorieën.

Schrijfcursussen

In deze cursussen werk je aan het schrijven van een specifieke tekst die voor jouw studierichting belangrijk is. Iedere gedetailleerde cursusomschrijving bevat een alinea over voor wie de cursus het meest geschikt is.

Mondelinge- en presentatievaardigheden

Bij deze cursussen ligt de focus op spreekvaardigheid in zijn algemeenheid of op het mondeling presenteren van je mening of werk.

Algemene taalvaardigheid

Voor wie zijn algemene taalvaardigheid op wil krikken zijn er drie cursussen. English for Communicative Purposes richt zich op de productieve vaardigheden schrijven en spreken en is een basiscursus op B2+ niveau. De twee Improving Your English-cursussen gaan naar respectievelijk C1 en C2 niveau en behandelen naast spreken en schrijven ook lees- en luistervaardigheid.

Gespecialiseerde cursussen

Deze cursussen hebben een specifiek doel zoals de cursustitel reflecteert.

Cursussen voor medewerkers

Los van deze cursussen voor studenten worden enkele cursussen speciaal voor medewerkers aangeboden. Deze zijn ook toegankelijk voor externe deelnemers. In het najaar van 2019 bieden we de volgende cursussen:

Medewerkers kunnen ook bij ons terecht voor de niveautoets Engels of maatwerk. Voor zowel medewerkers als externe partijen is het mogelijk om bij het Language Center een cursus op maat voor jouw dienst, departement of organisatie te volgen. Neem contact op met het Language Center voor advies over wat voor jou de beste oplossing is.