Language Center

Frans voor beginners 1

Als je nog geen enkele kennis van het Frans hebt, past deze cursus precies bij jou. In 7 weken komen alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) kort aan bod. De cursus focust vooral op mondelinge communicatie. Je kunt al snel eenvoudige gesprekken voeren in het Frans!

Alle oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals jezelf voorstellen, persoonlijke informatie uitwisselen, je stad of je wijk beschrijven en boodschappen doen. Tijdens de cursus maak je verschillende individuele en groepsopdrachten, zodat je meteen in de praktijk brengt wat je hebt geleerd.

Ook culturele onderwerpen komen aan bod tijdens de lessen

Aan het eind van de cursus heb je niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • korte, eenvoudige informatieve teksten begrijpen;
 • eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen;
 • belangrijke uitdrukkingen begrijpen en gebruiken;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Franstalige landen en jouw eigen cultuur wat beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag;
 • doorstromen naar de cursus Frans voor beginners 2.

omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.

 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.

 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Frans voor beginners 1 in het kort

Duur en cursusvorm

7 x 3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Start Eind januari en eind augustus
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 3 taalvouchers of € 204
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 210
 • Externe deelnemers: € 240
Niveau Van 0 naar A1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer