Language Center

Frans voor beginners - Plus

Voor deze cursus rekenen we erop dat je al enige kennis van het Frans hebt. De basiskennis wordt weliswaar herhaald, maar het tempo ligt hoog. Vandaar de toevoeging ‘plus’ aan de cursustitel. In de cursus komen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven allemaal in ongeveer gelijke mate aan bod. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals jezelf voorstellen, boodschappen doen en spreken over een stad of regio.

Elk college wordt verrijkt met aspecten uit het dagelijks leven in Frankrijk, zoals eetgewoontes, dagindeling en literatuur. Als daar aanleiding toe is, worden ook Franse actualiteiten besproken.

Aan het eind van de cursus kun je

  • bijvoorbeeld een portret van iemand schrijven;
  • een eenvoudige tekst lezen;
  • spreken over het weer;
  • doorstromen naar de cursus Frans voor halfgevorderden.

Frans voor beginners plus in het kort

Duur en cursusvorm

13x 3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Start Eind januari en eind augustus
Prijs
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
  • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van A1 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer