Language Center

"De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld"

- Ludwig Wittgenstein -

Frans voor beginners - Plus

Voor deze cursus rekenen we erop dat je al enige kennis van het Frans hebt. De basiskennis wordt weliswaar herhaald, maar het tempo ligt hoog. Vandaar de toevoeging ‘plus’ aan de cursustitel. In de cursus komen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven allemaal in ongeveer gelijke mate aan bod. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals jezelf voorstellen, boodschappen doen en spreken over een stad of regio.

Elk college wordt verrijkt met aspecten uit het dagelijks leven in Frankrijk, zoals eetgewoontes, dagindeling en literatuur. Als daar aanleiding toe is, worden ook Franse actualiteiten besproken.

Aan het eind van de cursus kun je

  • bijvoorbeeld een portret van iemand schrijven
  • een eenvoudige tekst lezen
  • spreken over het weer
  • doorstromen naar de cursus Frans voor halfgevorderden

Frans voor beginners plus in het kort

Duur en cursusvorm

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Start Eind januari en eind augustus
Prijs
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
  • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van A1 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Deze cursus is voor iedereen die hoogopgeleid is. Dit betekent dat je een diploma op havo- of vwo-niveau bezit en dus toelaatbaar bent tot het Hoger Onderwijs in Nederland.