Language Center

Frans voor gevorderden

Deze cursus is het vervolg op de cursus Frans voor halfgevorderden. Schrijfvaardigheid is in deze cursus belangrijker dan in de andere twee cursussen, terwijl tijdens de colleges het accent vooral ligt op spreekvaardigheid. Zo ga je met medecursisten een vergadering houden over een actueel onderwerp, waarbij iedereen een bepaalde rol krijgt toebedeeld. Eén van de huiswerkopdrachten is het schrijven van je CV en een sollicitatiebrief in het Frans.

Tijdens de cursus gaan de studenten met elkaar in gesprek over verschillende thema’s en als daar aanleiding toe is, komen de actualiteiten aan bod. Je leert onder andere een samenvatting te maken van een tekst, een sollicitatie voor te bereiden en verschillende taalregisters van elkaar te onderscheiden. Je kunt daarnaast zelf kiezen of je het accent van jouw leerproces op de mondelinge of op de schriftelijke vaardigheden legt.

Aan het eind van de cursus kun je

  • je mening geven en onderbouwen;
  • een krantenartikel schrijven of een interview houden met een Franstalig persoon;
  • de spelling van het Frans beheersen.

Frans voor gevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

8x 2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Start Eind januari
Prijs
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 204
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 210
  • Externe deelnemers: € 240
Niveau Van B1 naar B1/B2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer