Language Center

Frans voor gevorderden

Deze cursus is het vervolg op Frans voor halfgevorderden. Schrijfvaardigheid krijgt in deze cursus meer aandacht dan in de eerdere cursussen, maar in de lessen ligt het accent vooral op spreekvaardigheid.

Tijdens de cursus ga je met medecursisten in gesprek over verschillende thema’s en als daar aanleiding toe is, komen de (Franse) actualiteiten aan bod. Je leert onder andere een samenvatting te maken van een tekst, een sollicitatie voor te bereiden en verschillende taalregisters van elkaar te onderscheiden. Je kunt daarnaast zelf kiezen of je het accent van jouw leerproces op de mondelinge of op de schriftelijke vaardigheden legt. 

Aan het eind van de cursus heb je een niveau bereikt tussen B1 en B2 van het Europees Referentiekader. Je kunt dan:

 • een standpunt innemen en een zaak verdedigen;
 • actief deelnemen aan vergaderingen;
 • een mondelinge of geschreven tekst structureren;
 • een krantenartikel schrijven of een interview houden met een Franstalig persoon;
 • Franstalige informatiebronnen opzoeken en gebruiken;
 • je cv en een sollicitatiebrief schrijven;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Franstalige landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.

 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.

 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Frans voor gevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

8 x 2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Start Eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 3 taalvouchers of € 204
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 210
 • Externe deelnemers: € 240
Startniveau Vanaf B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer