Language Center

"De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld"

- Ludwig Wittgenstein -

Frans voor gevorderden

Deze cursus is het vervolg op de cursus Frans voor halfgevorderden. Schrijfvaardigheid is in deze cursus belangrijker dan in de andere twee cursussen, terwijl tijdens de colleges het accent vooral ligt op spreekvaardigheid. Zo ga je met medecursisten een vergadering houden over een actueel onderwerp, waarbij iedereen een bepaalde rol krijgt toebedeeld. Eén van de huiswerkopdrachten is het schrijven van je CV en een sollicitatiebrief in het Frans.

De docent gebruikt in deze cursus voornamelijk authentiek materiaal afkomstig uit de francofone pers. Het materiaal is daarmee een bron van culturele informatie. Bij het onderwerp ‘solliciteren’ komt bijvoorbeeld de Franse arbeidsmarkt aan bod, bij het onderwerp ‘studeren’ het studentenleven in Frankrijk en het vergaderen is gelinkt aan de Franse maatschappij. Daarnaast spelen de actualiteiten een belangrijke rol in deze cursus.

Aan het eind van de cursus kun je

  • bijvoorbeeld een krantenartikel schrijven
  • je mening geven en onderbouwen
  • interview houden met een Franstalig persoon

Frans voor gevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Start Eind januari en eind augustus
Prijs
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 210
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 204
  • Externe deelnemers: € 240
Niveau Van B1 naar B1/B2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Deze cursus is voor iedereen die hoogopgeleid is. Dit betekent dat je een diploma op havo- of vwo-niveau bezit en dus toelaatbaar bent tot het Hoger Onderwijs in Nederland.