Language Center

Frans voor halfgevorderden

Deze cursus is het vervolg op Frans voor beginners 2 en zorgt voor verdieping. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen in ongeveer gelijke mate aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie.

Via zowel individuele taken als groepsopdrachten breid je je kennis van het Frans verder uit. Samen met medecursisten houd je bijvoorbeeld een vergadering. En als huiswerk bekijk je een televisieprogramma waar je vervolgens vragen over beantwoordt. Ook krijg je meer informatie over Frankrijk en de Francofone landen. Eén college is geheel gewijd aan de civilisation française, waarbij ook een stukje geschiedenis en staatsinrichting de revue passeren. Daarnaast komen film en literatuur aan bod en haakt de docent aan bij de actualiteiten.

Aan het eind van de cursus heb je niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • praten over gebeurtenissen in het verleden;
 • een klachtenbrief schrijven;
 • verlangens, wensen, spijt en andere gevoelens uiten;
 • debatteren en argumenteren;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Franstalige landen en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag;
 • doorstromen naar de cursus Frans voor gevorderden.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.

 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online  taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.

 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Frans voor halfgevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

13 x 3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Start Eind januari en eind augustus
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van A2 naar B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die hoogopgeleid is. Dit betekent dat je een diploma op havo- of vwo-niveau bezit en dus toelaatbaar bent tot het Hoger Onderwijs in Nederland.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer