Language Center

Italiaans voor beginners 2

Deze cursus is het vervolg op Italiaans voor beginners 1 en zorgt voor een bredere basis. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen in ongeveer gelijke mate aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie.

Door middel van speelse groepsopdrachten, discussies in de groep en individuele opdrachten breid je je kennis van het Italiaans verder uit. Elke les wordt verrijkt met aspecten uit het dagelijks leven in Italië, zoals eetgewoontes, dagindeling en cultuur.  

Aan het eind van de cursus heb je niveau A2+ van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • praten over gebeurtenissen uit het verleden en in de toekomst;
 • iets in detail vertellen over je werk, je studie of je leven;
 • een eenvoudige discussie voeren over een actueel thema. Hierbij kun je je mening uitdrukken en beargumenteren;
 • een korte presentatie houden;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Italië en jouw eigen cultuur beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.

 • Het format voor deze cursus is gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus deels online en deels op de campus of online worden gegeven. 
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.

 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Italiaans voor beginners 2 in het kort

Duur en cursusvorm

10 x 2 uur college, 12 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Start Eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Niveau

Van A2- naar A2+ (Europees Referentiekader)

Lees meer over Cursus en rooster
Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer