Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Kosten en inschrijving

Kosten

Voor deelnemers van buiten de universiteit geldt een tarief van 80 euro per ECTS* (tarief 2017-2018). Dat betekent dat deelname aan een taalcursus van 6 ECTS (credits/werkbelasting) u 480 euro kost. Aan sommige cursussen zijn geen ECTS gekoppeld; u betaalt voor deze cursussen een vast tarief.

Bent u alumnus van Tilburg University? Dan kunt u tot tien jaar na afstuderen tegen een gereduceerd tarief van 70 euro per ECTS (tarief 2017-2018) deelnemen aan de taalcursussen van het Language Center.

In onderstaande overzichten kunt u per cursus zien wat de kosten zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Student Desk.

Overzicht kosten taalcursussen bezoekers 2017 - 2018

Overzicht kosten taalcursussen alumni 2017 - 2018

Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus te annuleren. U bent in dat geval uiteraard geen administratiekosten verschuldigd.

Inschrijving

Elk semester starten er cursussen Nederlands (Dutch for Expats) en Engels speciaal voor medewerkers. Ook de vouchercursussen van het Language Center starten twee keer per jaar: eind augustus en eind januari.

De intensieve (voucher)cursussen Nederlands als Tweede Taal starten drie keer per jaar. Zowel in het najaar als in het voorjaar is er een cursus NT2 voor vergevorderden.

De aanmelding voor een cursus verloopt via een inschrijfformulier. De inschrijfformulieren en informatie over de inschrijfdata kunt u per cursustype hieronder vinden. De formulieren zijn desgewenst ook telefonisch aan te vragen bij de Student Desk (013-466 8000). Hier kunt u ook terecht met al uw vragen.

Aanmelden verloopt via het inschrijfformulier. Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor de diverse cursussen beschikbaar is. Het inschrijfformulier vind je onderaan deze pagina.

Tip: schrijf u in voor een cursus voordat de inschrijving voor studenten opengaat!

Het is wel van belang dat u in uw achterhoofd houdt dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat u, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van uw opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met de Student Desk.

Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet mogelijk.

*ECTS staat voor European Credit Transfer System: een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een studie of opleiding.


Inschrijfformulieren en inschrijfdata taalcursussen

Vouchercursussen

Download hier het inschrijfformulier voor de vouchercursussen.

Lever dit formulier in bij de Student Desk op de derde verdieping in het Academiagebouw (gebouw A) of stuur het op naar het adres dat vermeld staat op het inschrijfformulier.

Let op: voor de intensieve cursussen NT2 en voor de cursussen NT2 voor vergevorderden gelden afwijkende inschrijfdata.

Inschrijfdata
1e semester: 28 aug. 2017 2e semester: 29 jan. 2018
Start inschrijving taalcursussen vanaf 27 juni 2017 Zodra het rooster beschikbaar is
Inschrijven mogelijk tot 16 augustus 2017, 12.00 uur 15 januari 2018, 12.00 uur
Uitschrijven mogelijk tot 16 augustus 2017, 12.00 uur 15 januari 2018, 12.00 uur

Intensieve NT2-cursussen en de modules ONA en Voorbereiding Staatsexamen

Download  hier het inschrijfformulier.

Lever dit formulier in bij de Student Desk op de derde verdieping in het Academiagebouw (gebouw A) of stuur het op naar het adres dat vermeld staat op het inschrijfformulier.

De data voor de modules ONA zijn nog niet bekend.

Inschrijfdata
Trimester 1: 28 aug. 2017 - 27 nov. 2017 Trimester 2: 6 dec. 2017 - 22 maart 2017 Trimester 3: 4 april 2018 - 9 juli 2018
Inschrijven mogelijk vanaf 19 juni 2017 19 juni 2017 19 juni 2017
Inschrijven mogelijk tot 16 augustus 2017, 12.00 uur 28 november 2017, 12.00 uur 22 maart 2018, 12.00 uur
Uitschrijven mogelijk tot 16 augustus 2017, 12.00 uur 28 november 2017, 12.00 uur 22 maart 2018, 12.00 uur

NT2-cursussen: Spreken en Uitspraak & Schrijven en Grammatica

Download hier het inschrijfformulier voor NT2-cursus vergevorderden.

Lever dit formulier in bij de Student Desk op de derde verdieping in het Academiagebouw (gebouw A) of stuur het op naar het adres dat vermeld staat op het inschrijfformulier.

Inschrijfdata
Schrijven en grammatica: 14 september 2017 Spreken en uitspraak: 1 februari 2018
Inschrijven mogelijk vanaf 19 juni 2017 19 juni 2017
Inschrijven mogelijk tot 4 september 2017, 12.00 uur 22 januari 2018, 12.00 uur
Uitschrijven mogelijk tot 4 september 2017, 12.00 uur 22 januari 2018, 12.00 uur

Intensieve zomercursus Nederlands als tweede taal A1-A2

Download hier het inschrijfformulier voor intensieve zomercursus A2.

Lever dit formulier in bij de Student Desk op de derde verdieping in het Academiagebouw (gebouw A) of stuur het op naar het adres dat vermeld staat op het inschrijfformulier.

Inschrijven mogelijk tot 10 juli 2017, 12.00 uur

Medewerkerscursussen

Zodra het rooster bekend is, is het mogelijk mogelijk om je in te schrijven voor de cursussen van het Language Center. Dit geldt zowel voor de medewerkerscursussen als voor de vouchercursussen.

De aanvangsdata voor de diverse cursussen staan vermeld bij de cursusomschrijving.

Download hier het inschrijfformulier voor medewerkerscursussen.

Lever dit formulier in bij de Student Desk op de derde verdieping in het Academiagebouw (gebouw A) of stuur het op naar het adres vermeld op het inschrijfformulier.