Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Kosten en inschrijving

Inschrijving

Elk semester starten er cursussen Nederlands (Dutch for Expats) en Engels speciaal voor medewerkers van Tilburg University. U kunt als professional van buiten de universiteit deelnemen aan deze taalcursussen. Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij de taalcursussen voor studenten.

De intensieve cursussen Nederlands als Tweede Taal starten drie keer per jaar. Zowel in het najaar als in het voorjaar is er een cursus NT2 voor vergevorderden.

De aanmelding voor een cursus verloopt via een digitale inschrijving. Dit formulier vindt u bij de betreffende cursusbeschrijving. Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor de diverse cursussen beschikbaar is. Informatie over de inschrijfdata kunt u per cursustype hieronder vinden. Voor overige informatie kunt u terecht bij de Student Desk. Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet mogelijk.

Het is van belang dat u zich realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat u, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van uw opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met de Student Desk.

Alle voorwaarden voor aanmelding voor een taalcursus kunt u hier vinden.

Kosten

De cursusprijs is afhankelijk van de lengte en intensiteit van de cursus. Zodra u het inschrijfformulier voor de desbetreffende cursus opent, ziet u de cursusprijs.

Bent u alumnus van Tilburg University? Dan kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de taalcursussen van het Language Center.U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier dat staat bij de cursusbeschrijving op de website voor medewerkers.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus te annuleren.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kunt u vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus en Voorwaarden aanmelding NT2-cursus.