Language Center

Trainingen op maat Language Center

Bij het Language Center is het voor departementen, afdelingen en externe partijen mogelijk om een cursus of training op maat in te kopen.

Wil je voor je onderwijsprogramma een taalcursus inkopen? Wil je met een groep collega's werken aan specifieke vaardigheden? Of wil je individueel begeleid worden? In dat geval is het mogelijk om een training of cursus op maat te organiseren. De inhoud, het niveau en de duur van de cursus wordt samen met jou bepaald zodat deze precies past bij de specifieke wensen van de deelnemers.

Enkele voorbeelden van cursussen op maat:

 • academisch schrijven en presenteren voor eerstejaars studenten
 • ‘English for Teaching Purposes’ voor docenten
 • een individueel traject Chinees
 • een intensieve cursus Nederlands voor internationale medewerkers
 • individuele coaching 'Presenteren in het Duits' voor een conferentie
 • een training ‘Spreekvaardigheid Engels’ voor HR-professionals

Interesse gewekt voor taalondersteuning binnen het curriculum of een cursus op maat?

Wij spreken graag met je door wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van inhoud, duur en frequentie.
 

Coördinator Nederlands

Patty van Bielder

Coördinator Engels

Linda Mous

Coördinator Vreemde Talen

Cristina Irún

Individuele taaltraining

Je kunt bij het Language Center ook een individuele taaltraining volgen. Zo'n individuele taaltraining sluit precies aan bij jouw wensen en behoeften. Na een intakegesprek stelt een medewerker van het Language Center een trainingstraject op maat voor je samen. Je doorloopt dit traject onder begeleiding van een ervaren docent.

Er zijn tal van mogelijkheden voor individuele trajecten. Tijdens de individuele taaltraining wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid, uitspraak en schrijfvaardigheid. Enkele voorbeelden van individuele taaltrainingen zijn:

 • Voorbereiding op een presentatie voor een conferentie in een vreemde taal
 • Werkgerelateerde spreek- en schrijfvaardigheid Nederlands voor anderstalige werknemers
 • Hulp bij publicatie van wetenschappelijke artikelen
 • Speciaal voor docenten: coaching lesgeven in het Engels op basis van lesobservaties.

Inschrijving en kosten

Voor het starten van een Individuele Taaltraining onderneem je de volgende stappen:

 • Je neemt contact op met de betreffende coördinator van het Language Center en plant een intakegesprek
 • Tijdens het intakegesprek wordt het traject vastgelegd op een aanmeldformulier
 • Dit aanmeldformulier laat je ondertekenen door je mandataris (directeur van je bedrijf, dienst of faculteit). Indien je de training zelf betaalt, krijg je een factuur toegestuurd.
 • Je stuurt het ondertekende formulier terug naar de betreffende coördinator van het Language Center
 • Zodra de coördinator het formulier ontvangen heeft, wordt er een factuur gestuurd en kan het traject starten

Een individuele taaltraining kost voor studenten en medewerkers van Tilburg University € 136,- per lesuur. Het tarief voor externe deelnemers is € 160,- per uur.