Language Center

Medewerkers Language Center

Bij het Language Center werken academisch geschoolde taalprofessionals.

De leiding is in handen van het hoofd Language Center. Zij wordt ondersteund door afdelingscoördinatoren, de ICT&O-ondersteuner en het secretariaat.

Tjits Roselaar Hoofd Language Center
Patty van Bielder Coördinator Nederlands / Pre-bachelor
Christina Irun Coördinator Vreemde talen
Linda Mous Coördinator Engels
Patrick van de Zande ICT&O-ondersteuner
Elsbeth Cosijn Secretariaat
Anneke Smits Seceretariaat

Het Language Center bestaat uit vijf afdelingen: