Language Center

NT2: Intensief traject naar het Staatsexamen

Het intensieve traject naar het Staatsexamen bestaat uit drie opeenvolgende cursussen in één jaar: een cursus voor Beginners, een cursus voor Halfgevorderden en een cursus voor Gevorderden. Binnen een jaar bereiden deze cursussen je voor op het Staatsexamen NT2, programma II.

Wat verwachten wij van je?

Ons intensieve traject naar het Staatsexamen NT2 richt zich op een hoogopgeleide doelgroep. Het tempo in de cursussen ligt hoog en we verwachten een grote mate van zelfstandig werken van je. Ook is het van belang dat je actief Engels spreekt en dat je computervaardigheden toereikend zijn. Verder moet je erop rekenen dat de cursus je in totaal 20 tot 40 uur per week kost.

Wat mag je van ons verwachten?

Je krijgt les in een stabiele lesgroep van maximaal achttien cursisten. Onze docenten hebben een universitaire opleiding afgerond. Ze helpen je naar je eigen leerproces te kijken en geven tips en ideeën om dit proces te activeren. Daarnaast zijn onze lokalen optimaal ingericht voor innovatief taalonderwijs. Alle zalen beschikken bijvoorbeeld over digiborden die interactief taalonderwijs mogelijk maken. In elke cursus is er een mentor, die samen met jou kijkt naar je leertraject en - indien van toepassing - je inburgeringstraject.

Inburgering

Ben je inburgeringsplichtig en wil je Staatsexamen NT2, programma II doen? Dan ben je bij ons van harte welkom. We zijn in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk, waardoor je onze intensieve cursussen kunt betalen met een DUO-lening. Ben je na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig geworden? Dan kan je gemeente je inschrijven. Je volgt dan het Taalschakeltraject om in te burgeren.

Wil je je voorbereiden op een studie in Nederland? Dan kun je het intensieve traject volgen tot en met de cursus NT2 Halfgevorderden (niveau B1). Daarna kun je instromen in de academische pre-bachelor. Je bereidt je dan in een jaar tijd voor op een studie aan een Nederlandse universiteit. Deze twee programma’s vormen samen het Taalschakeltraject van Tilburg University.

Inschrijven en verplichte intake

Wil je een cursus volgen, vul dan eerst het aanmeldformulier in. Hierin vermeld je je gegevens en kies je de wijze van betaling. Soms moet je extra documenten opsturen, bijvoorbeeld als je de cursus met een DUO-lening betaalt. Als al jouw gegevens compleet zijn, nodigen we je uit voor een intake. De intake bestaat uit 1) een toets en 2) een gesprek. Zo wordt bepaald of de cursus goed bij je past. Eerst maak je een toets op de campus. In dezelfde week voert een docent van het Language Center een intakegesprek met je. Dit gesprek is online (via ZOOM) en kan dus op een andere dag zijn dan de toets. Tijdens het gesprek, dat in het Nederlands of in het Engels wordt gevoerd, hoor je of je definitief kunt starten in het intensieve traject en op welk niveau.