Language Center

NT2: Intensief traject naar het Staatsexamen

Het intensieve traject naar het Staatsexamen bestaat uit drie opeenvolgende cursussen in één jaar: een cursus voor beginners, een cursus voor halfgevorderden en een cursus voor gevorderden. Binnen een jaar bereiden deze cursussen je voor op het Staatsexamen NT2, programma II.

Wat verwachten wij van je?

Ons intensieve traject naar het Staatsexamen NT2 richt zich op een hoogopgeleide doelgroep. Het tempo in de cursussen ligt hoog en we verwachten een grote mate van zelfstandig werken van je. Ook is het van belang dat je actief Engels spreekt en dat je computervaardigheden toereikend zijn. Verder moet je erop rekenen dat de cursus je in totaal 20 tot 40 uur per week kost.

Wat mag je van ons verwachten?

Je krijgt les in een stabiele lesgroep van maximaal achttien cursisten. Al onze docenten hebben een universitaire opleiding afgerond. Ze helpen je naar je eigen leerproces te kijken en geven tips en ideeën om dit proces te activeren. Daarnaast zijn onze lokalen optimaal ingericht voor innovatief taalonderwijs. Alle zalen beschikken bijvoorbeeld over digiborden die interactief taalonderwijs mogelijk maken. Op elk niveau heb je een mentor, die samen met je kijkt naar je leertraject en -indien van toepassing- je inburgeringstraject.

Inburgering

Ben je inburgeringsplichtig en wil je Staatsexamen NT2, programma II doen? Dan ben je bij ons van harte welkom. We zijn in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk, waardoor je onze intensieve cursussen kunt betalen met een DUO-lening. Ook werken we nauw samen met de gemeente Tilburg en andere gemeentes in de regio.

Wil je je voorbereiden op een studie in Nederland? Dan kun je het intensieve traject volgen tot en met de cursus NT2 Halfgevorderden. Daarna kun je instromen in de academische pre-bachelor. Je bereidt je dan in een jaar tijd voor op een studie aan een Nederlandse universiteit.

Verplichte intake

Voordat je aan een intensieve cursus begint, voert een medewerker van het Language Center een intakegesprek met je, soms aangevuld met een toets. Op basis hiervan wordt bepaald of onze cursussen bij je passen en in welke cursus je gaat starten. Vul eerst het aanmeldformulier in, zodat we je kunnen uitnodigen voor een intakegesprek.