Language Center

NT2: Beginners (intensief traject)

In deze cursus verwerf je heel snel een goede basis van de alledaagse Nederlandse taal. Dit doe je aan de hand van teksten uit de Delftse methode, die je stap voor stap online doorneemt. Ook grammatica wordt via deze teksten aangeboden. Hierdoor ontwikkel je taalgevoel in plaats van expliciete kennis van regels.

De teksten die je leest worden in de lessen besproken, meestal aan de hand van opdrachten en soms aan de hand van een presentatie van een cursist. Verder ga je zelf teksten schrijven en corrigeren met behulp van correctiesymbolen en ga je je eigen woordendagboek maken, waarin je woorden opschrijft die in je dagelijks leven van belang zijn. Uiteindelijk bouw je in deze cursus een woordenschat op van ongeveer 2.300 Nederlandse woorden.

Verplichte intake

Heb je nog geen enkele kennis van het Nederlands? Dan krijg je een verplicht intakegesprek met een docent van het Language Center. Dit gesprek duurt zo’n 20 minuten. Aan de hand van het intakegesprek wordt vastgesteld of je over voldoende vaardigheden beschikt om aan het intensieve traject deel te kunnen nemen. Hierbij kun je denken aan je vooropleiding,  je niveau van het Engels,  je beschikbare tijd en je computervaardigheden.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor het intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Aan het eind van de cursus kun je:

  • Vertellen wat je in je vrije tijd doet
  • Aangifte doen van een geboorte
  • Een verhuizing doorgeven
  • Een discussie voeren over het leren van een taal
  • Doorstromen naar de cursus voor halfgevorderden.

Bovendien heb je basiskennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek.

Eindtoets

De cursus wordt afgerond met mondelinge en schriftelijke examens. 

NT2 voor beginners in het kort

Duur en cursusvorm 10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie pers week, 12 ECTS
Start 26 augustus 2019, 4 december 2019 en 30 maart 2020
Prijs (inclusief cursusmaterialen)
  • Medewerkers Tilburg University: gratis, boeken € 80
  • Alumni Tilburg University: € 1.130
  • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers of € 816 exclusief cursusmaterialen
  • Externe deelnemers: € 1.250
Niveau Van 0 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Deze cursus is voor iedereen die hoogopgeleid is. Dit betekent dat je een diploma op havo- of vwo-niveau bezit en dus toelaatbaar bent tot het Hoger Onderwijs in Nederland.