Language Center

NT2: Beginners (intensief traject)

In deze cursus verwerf je heel snel een goede basis van de alledaagse Nederlandse taal. Dit doe je aan de hand van teksten uit de Delftse methode, die je stap voor stap online doorneemt. Ook grammatica wordt via deze teksten aangeboden. Hierdoor ontwikkel je taalgevoel in plaats van expliciete kennis van regels.

De teksten die je leest worden in de lessen besproken, meestal aan de hand van opdrachten en soms aan de hand van een presentatie van een cursist. Verder ga je zelf teksten schrijven en corrigeren met behulp van correctiesymbolen en ga je je eigen woordendagboek maken, waarin je woorden opschrijft die in je dagelijks leven van belang zijn. Uiteindelijk bouw je in deze cursus een woordenschat op van ongeveer 2.300 Nederlandse woorden.

Verplichte intake

Je krijgt een verplichte intake met een docent van het Language Center.  Aan de hand van de intake wordt vastgesteld of je over voldoende vaardigheden beschikt om aan het intensieve traject deel te kunnen nemen. Hierbij kun je denken aan je vooropleiding, je niveau van Engels, je beschikbare tijd en je computervaardigheden.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor het intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Aan het eind van de cursus kun je

 • vertellen wat je in je vrije tijd doet;
 • aangifte doen van een geboorte;
 • een verhuizing doorgeven;
 • een discussie voeren over het leren van een taal;
 • doorstromen naar de cursus voor halfgevorderden.

Bovendien heb je basiskennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek.

Eindtoets

De cursus bevat mondelinge en schriftelijke toetsen. 

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.

 • Het format voor deze cursus is op de campus gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus online of hybride worden gegeven.
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-webpagina voor de aanbevolen hardwarevereisten.

 •  80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

NT2: Beginners in het kort

Duur en cursusvorm

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

Op woensdag een extra les van een uur.

Start
 • 30 augustus 2021, inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 18 augustus 2021
 • 10 december 2021, inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 1 december 2021
 • 4 april 2022, inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 21 maart 2022
Lesdagen en -tijden

Maandag 10.30 - 12.30 uur 

Woensdag 9.30 - 12.30 uur 

Vrijdag 10.30 - 12.30 uur

Prijs (inclusief cursusmaterialen)
 • Medewerkers Tilburg University: eerste cursus Nederlands is gratis voor de medewerker, maar School/Service betaalt voor deze cursus . Heb je eerder een cursus Nederlands bij het Language Center gevolgd, dan betaal je € 1.130
 • Alumni Tilburg University: € 1.130
 • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers of € 816 exclusief cursusmaterialen
 • Externe deelnemers: € 1.250
Niveau Van 0 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen.

 • U bent hoog opgeleid (HBO of WO) of u heeft minstens 12 jaar onderwijs gevolgd.

 • U dient actief Engels te spreken.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer