Language Center

NT2: Gevorderden (intensief traject)

In deze cursus werk je van niveau B1 naar niveau B2. Met behulp van het boek Nederlands op Niveau werk je met teksten, luisterfragmenten en oefeningen over woordenschat en grammatica. Je gaat presentaties geven over verschillende onderwerpen in de vorm van Talenquests. Daarnaast ga je teksten schrijven of inspreken in de computer op basis van een tekstplan.

De Nederlandse cultuur is verweven in het boek. Onderwerpen die voorbij komen gaan van dagelijkse gebruiken en gewoontes zoals fietsetiquette en duurzaamheid, tot kennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek. Er is volop aandacht voor bekende Nederlanders van vroeger en nu, zoals Willem van Oranje en Calvijn.

Deze cursus is een goede voorbereiding op het Staatsexamen NT2, programma II. Wanneer je dit examen af wenst te leggen, kun je je daarvoor opgeven bij DUO. We raden je aan om in de loop van de cursus met je mentor te bespreken wat voor jou een goed moment is om het Staatsexamen af te leggen.

Ook is het mogelijk om na afloop van de cursus je kennis van het Nederlands nog verder uit te bouwen in de cursus voor vergevorderden.

Verplichte intake

Wil je instromen in de cursus voor halfgevorderden, gevorderden of vergevorderden? Dan maak je een intaketoets. Deze toets bestaat uit zogenaamde gatenteksten en enkele aanvulzinnen. De toets duurt maximaal anderhalf uur. De toets geeft een indicatie van je niveau van de Nederlandse taal. Direct na de intaketoets volgt een gesprek met een docent. De docent bepaalt of je bij het Language Center past en op welk niveau je kunt beginnen.

Heb je in de twaalf maanden voorafgaand aan je inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen NT2, programma I of II gehaald of de TANG-toets op A2- of B1-niveau gehaald? Dan hoeft je geen intaketoets te maken. Je kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van je eerder behaalde niveau mee.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Aan het eind van de cursus kun je

  • een sollicitatiebrief schrijven;
  • discussies voeren;
  • onderhandelen;
  • staatsexamen NT2, programma II doen;
  • de cursus voor vergevorderden volgen om je kennis van het Nederlands nog verder uit te bouwen.

Eindtoets

De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en een schriftelijk examen. Je  hebt nu niveau B2 van het Europees referentiekader bereikt, een taalniveau dat aansluit bij een opleiding in het hoger onderwijs of een functie op academisch niveau of hbo-niveau.

NT2: Gevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

10 weken lang twee lessen van drie uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

Start

26 augustus 2019, inschrijven mogelijk tot 20 augustus

5 december 2019, inschrijven mogelijk tot 26 november

30 maart 2020, inschrijven mogelijk tot 23 maart
Lesdagen en -tijden Maandag en donderdag:  13.45 - 16.30 uur
Prijs (inclusief cursusmaterialen)
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 990
  • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers of € 816 (exclusief cursusmaterialen)
  • Externe deelnemers: € 1.100
Niveau Van B1 naar B2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen.

  • U bent hoog opgeleid (HBO of WO) of u heeft minstens 12 jaar onderwijs gevolgd.
  • Indien u geen Nederlands spreekt, dient u actief Engels te spreken.
Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer