three students discussing

Nt2 Gevorderden (intensief traject)

In deze cursus werk je van niveau B1 naar niveau B2. Dit taalniveau sluit aan bij opleidingen in het hoger onderwijs en bij functies op academisch- of hbo-niveau. In de lessen wordt veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid, maar ook aan de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven. Zo word je voorbereid op de verschillende onderdelen van het Staatsexamen Nt2-II.

Je mentor in deze cursus geeft je advies over wanneer het voor jou een goed moment is om je voor dit examen aan temelden. Verder train je in deze cursus academische taalvaardigheden, zoals aantekeningen maken, mondeling presenteren en mondeling en schriftelijk argumenteren. 

Met behulp van het boek Nederlands op Niveau werk je met teksten, luisterfragmenten en oefeningen over woordenschat en grammatica. Je geeft presentaties over verschillende onderwerpen. Daarnaast ga je teksten schrijven op basis van een tekstplan en een aantal video's opnemen. De Nederlandse cultuur is verweven in de onderwerpen van het boek. Thema’s die voorbij komen lopen uiteen van dagelijkse gebruiken en gewoontes zoals fietsetiquette en duurzaamheid tot kennis van de Nederlandse geschiedenis en politiek. Er is volop aandacht voor bekende Nederlanders van vroeger en nu, zoals Willem van Oranje en Calvijn.

Verplichte intake

Wil je instromen in de cursus voor gevorderden? Dan maak je een intaketoets. De toets duurt maximaal anderhalf uur en geeft een indicatie van je niveau van de Nederlandse taal. Na de intaketoets volgt een gesprek in het Nederlands en/of in het Engels met een van onze docenten. De docent bepaalt of er een match is tussen jouw profiel en de cursussen van het Language Center en, zo ja, op welk niveau je kunt beginnen. Heb je in de twaalf maanden voorafgaand aan je inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen Nt2, programma I of II gehaald of de TANG-toets op B1-niveau gehaald? Dan hoef je geen intaketoets te maken. Je kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van je eerder behaalde niveau mee.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen. Ben na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig geworden? Dan krijg je eerst een advies van de gemeente. De gemeente kan je vervolgens inschrijven bij ons taalschakeltraject.

Aan het eind van de cursus heb je niveau B2 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • adequaat reageren op (bijvoorbeeld) complimenten en adviezen inuiteenlopende sociale situaties;
 • gebeurtenissen uit het verleden genuanceerd beschrijven;
 • complexe zinnen gebruiken om je taalgebruik af te stemmen op je intentie als spreker of schrijver en nuances van de taal op een correcte manier uitdrukken;
 • onzekerheid of niet-werkelijkheid, een verzoek of herinnering aan een afspraak uitdrukken met zou(den);
 • idiomen en collocaties gebruiken om efficiënt te communiceren;
 • gedetailleerde teksten over een groot scala aan onderwerpen begrijpen;
 • diagrammen en andere figuren mondeling en schriftelijk interpreteren en beschrijven, waarbij je conclusies kunt trekken of gevolgen kunt benoemen;
 • een standpunt innemen ten aanzien van complexe maatschappelijke onderwerpen en dat beargumenteren;
 • de verschillen en overeenkomsten tussen je eigen cultuur en die van Nederlandstalige landen begrijpen en deze inzichtelijk maken voor anderen om de communicatie te bevorderden.
 • deelnemen aan het staatsexamen Nt2, programma II;
 • doorstromen naar modules  om het schrijven en spreken te verbeteren.

Eindtoets

De cursus bevat mondelinge en schriftelijke toetsen. Als je voor die toetsen slaagt, heb je  niveau B2 van het Europees Referentiekader bereikt, een taalniveau dat aansluit bij een opleiding in het hoger onderwijs of een functie op academisch niveau of hbo-niveau.

Bijzonderheden

 • Deze cursus wordt volledig op de campus gegeven. Voor de opdrachten buiten de les heb je thuis een pc of laptop nodig met een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.
 • De voertaal in de cursus is Nederlands.
 • Taal leren kost tijd! Bij deze cursus besteed je 15 tot 20 uur per week aan zelfstudie.
 • Bij onvoldoende belangstelling behoudt het Language Center zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan.
 • Om deel te mogen nemen aan het afsluitende examen, dien je minstens 80% van de lessen aanwezig te zijn geweest en minstens 80% van de schrijfopdrachten ingeleverd te hebben.
 • Je bent verplicht om het cursusmateriaal af te nemen. De cursusmaterialen ontvang je tijdens de eerste les.

Nt2 Gevorderden in het kort

Duur en cursusvormStartbijeenkomst met aansluitend 10 keer 2 lessen van drie uur, minimaal 15-20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

Periode

(incl. examens en reserve lessen)

 • 11 december 2023 t/m 21 maart 2024
  •  inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 29 november 2023
 • 4 april 2024 t/m 11 juli 2024
  •  inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 25 maart 2024
Lesdagen en -tijden

Maandag 13.45 - 16.30 uur

Donderdag: 13.45 - 16.30 uur

Prijs (inclusief cursusmaterialen)
 • Medewerkers Tilburg University: anderstalige medewerkers krijgen hun eerste cursus Nederlands gratis; de School/Service waarbij ze in dienst zijn betaalt dan het cursusgeld. Heb je eerder een cursus Nederlands bij het Language Center gevolgd, dan betaal je € 1.050
 • Alumni Tilburg University: € 1.050
 • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers (exclusief € 100 aan cursusmaterialen)
  Studenten zonder taalvouchers: € 882 (exclusief € 100 aan cursusmaterialen)
 • Externe deelnemers: € 1.150
NiveauVan B1 naar B2 (Europees Referentiekader)
Lees meer overCursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Je bent dus hoog opgeleid (hbo of wo) of je hebt minstens 12 jaar onderwijs gevolgd.

Student van Tilburg University
 • Op de pagina taalvouchers verzilveren kun je o.a. meer informatie vinden over hoe je je kunt inschrijven als je geen of onvoldoende vouchers hebt, inschrijven Nt2-cursus en de inschrijfperiode.
 • Let op: Wil je je inschrijven voor een intensieve cursus Nt2, dan moet eerst per e-mail een motivatiebrief sturen naar de coördinator

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.

Medewerker van Tilburg University
 • Anderstalige medewerkers krijgen hun eerste cursus Nederlands gratis; de School/Service waarbij ze in dienst zijn betaalt dan het cursusgeld. Heb je eerder een cursus Nederlands bij het Language Center gevolgd, dan kun je tegen een gereduceerd tarief aan deze taalcursus deelnemen. De kosten kunnen door jezelf of door je werkgever betaald worden. Geef dit aan op het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor de cursus beschikbaar is.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.

Alumnus van Tilburg University
 • Alumni van Tilburg University kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan deze taalcursus. De kosten kunnen door jezelf of door je werkgever betaald worden. Geef dit aan op het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor deze cursus beschikbaar is.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.

Externe deelnemer
 • Hoogopgeleide anderstaligen van buiten de universiteit kunnen aan deze taalcursus deelnemen. De kosten kunnen door jezelf of door je werkgever betaald worden. Geef dit aan op het aanmeldformulier.
 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het rooster voor deze cursus beschikbaar is.

Lees voor inschrijving onze voorwaarden.