Language Center

NT2: Halfgevorderden (intensief traject)

In deze intensieve cursus bouw je je kennis van het Nederlands verder uit. Je vergroot je woordenschat (tot ongeveer 4.300 woorden) en grammaticale kennis. Als voorbereiding op elke les bestudeer je een of twee teksten die betrekking hebben op alle aspecten van het leven in Nederland. Op deze manier oefen je met woorden, idioom en grammatica.

Je gaat presenteren over verschillende onderwerpen. Ook ga je bijvoorbeeld teksten schrijven op basis van een tekstplan en één-minuut-spreekbeurten geven. Wat betreft cultuur komen onderwerpen aan bod die voor veel cursisten relevant zijn, zoals het doorgeven van een verhuizing of solliciteren naar een nieuwe baan.

Verplichte intake

Wil je instromen in de cursus voor halfgevorderden, gevorderden of vergevorderden? Dan maak je een intaketoets. Deze toets bestaat uit zogenaamde gatenteksten en enkele aanvulzinnen. De toets duurt maximaal anderhalf uur. De toets geeft een indicatie van je niveau van de Nederlandse taal. Direct na de intaketoets volgt een gesprek met een docent. De docent bepaalt of je bij het Language Center past en op welk niveau je kunt beginnen.

Heb je in de twaalf maanden voorafgaand aan je inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen NT2, programma I of II gehaald of de TANG-toets op A2- of B1-niveau gehaald? Dan hoeft je geen intaketoets te maken. Je kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van je eerder behaalde niveau mee.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Aan het eind van de cursus

Eindtoets

De cursus wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen. 

NT2: Halfgevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

Extra les van één uur op vrijdag.

Start
  • 28 augustus 2019, inschrijven mogelijk tot 20 augustus
  • 6 december 2019, inschrijven mogelijk tot 26 november
  • 30 maart 2020, inschrijven mogelijk tot 23 maart
Lesdagen en -tijden

Maandag en woensdag: 9.30 - 11.30 uur

Vrijdag: 9.30 - 11.30 uur  en 11.45 - 12.45 uur
Prijs (inclusief cursusmaterialen)
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 1.130
  • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers of € 816 (exclusief cursusmaterialen)
  • Externe deelnemers: € 1.250
Niveau Van A2 naar B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen.

  • U bent hoog opgeleid (HBO of WO) of u heeft minstens 12 jaar onderwijs gevolgd.
  • Indien u geen Nederlands spreekt, dient u actief Engels te spreken.
Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer