Language Center

NT2: Halfgevorderden (intensief traject)

In deze intensieve cursus bouw je je kennis van het Nederlands verder uit. Je vergroot je woordenschat (tot ongeveer 4.300 woorden) en grammaticale kennis. Als voorbereiding op elke les bestudeer je een of twee teksten die betrekking hebben op alle aspecten van het leven in Nederland. Op deze manier oefen je met woorden, idioom en grammatica.

Je gaat presenteren over verschillende onderwerpen. Ook ga je bijvoorbeeld teksten schrijven op basis van een tekstplan en een-minuut-spreekbeurten geven. Wat betreft cultuur komen onderwerpen aan bod die voor veel cursisten relevant zijn, zoals het doorgeven van een verhuizing of solliciteren naar een nieuwe baan.

Verplichte intake

Wil je instromen in de cursus voor halfgevorderden, gevorderden of vergevorderden? Dan maak je een intaketoets. Deze toets bestaat uit zogenaamde gatenteksten en enkele aanvulzinnen. De toets duurt maximaal anderhalf uur. De toets geeft een indicatie van je niveau van de Nederlandse taal. Direct na de intaketoets volgt een gesprek met een docent. De docent bepaalt of je bij het Language Center past en op welk niveau je kunt beginnen.

Heb je in de twaalf maanden voorafgaand aan je inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen NT2, programma I of II gehaald of de TANG-toets op A2- of B1-niveau gehaald? Dan hoeft je geen intaketoets te maken.  Je kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van je eerder behaalde niveau mee.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Aan het eind van de cursus

  • Kun je teksten in het Nederlands schrijven zoals sollicitatiebrieven
  • Beschik je over een woordenschat van 4.300 woorden
  • Kun je doorstromen naar de cursus voor gevorderden

Eindtoets

De cursus wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen. 

NT2 voor halfgevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

Start 28 augustus 2019, 6 december 2019 en 30 maart 2020
Prijs (inclusief cursusmaterialen)
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 1.130
  • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers of € 816 (exclusief cursusmaterialen)
  • Externe deelnemers: € 1.250
Niveau Van A2 naar B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Deze cursus is voor iedereen die hoogopgeleid is. Dit betekent dat je een diploma op havo- of vwo-niveau bezit en dus toelaatbaar bent tot het Hoger Onderwijs in Nederland.