Language Center

NT2: Halfgevorderden (intensief traject)

In deze intensieve cursus bouw je je kennis van het Nederlands verder uit. Je vergroot je woordenschat (tot ongeveer 4.300 woorden) en grammaticale kennis. Als voorbereiding op elke les bestudeer je een of twee teksten die betrekking hebben op alle aspecten van het leven in Nederland. Op deze manier oefen je met woorden, idioom en grammatica.

Je gaat presenteren over verschillende onderwerpen. Ook ga je bijvoorbeeld teksten schrijven op basis van een tekstplan en één-minuut-spreekbeurten geven. Wat betreft cultuur komen onderwerpen aan bod die voor veel cursisten relevant zijn, zoals het solliciteren naar een nieuwe baan en het gebruik van ‘u’ en ‘jij’.

Verplichte intake

Wil je instromen in de cursus voor halfgevorderden, gevorderden of vergevorderden? Dan maak je een intaketoets. De toets duurt maximaal anderhalf uur. De toets geeft een indicatie van je niveau van de Nederlandse taal. Na de intaketoets volgt een gesprek met een docent. De docent bepaalt of je bij het Language Center past en op welk niveau je kunt beginnen.

Heb je in de twaalf maanden voorafgaand aan je inschrijving voor het intensieve traject het Staatsexamen NT2, programma I of II gehaald of de TANG-toets op A2- of B1-niveau gehaald? Dan hoeft je geen intaketoets te maken. Je kunt dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem hierbij het bewijs van je eerder behaalde niveau mee.

Moet je de Nederlandse taal leren omdat je inburgeringsplichtig bent? Dan kun je voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen.

Aan het eind van de cursus

Eindtoets

De cursus bevat mondelinge en schriftelijk toetsen. 

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.

 • Het format voor deze cursus is op de campus gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus online of hybride worden gegeven.
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-webpagina voor de aanbevolen hardwarevereisten.

 •  80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

NT2: Halfgevorderden in het kort

Duur en cursusvorm

10 weken lang drie lessen van twee uur, minimaal 20 uur zelfstudie per week, 12 ECTS

Extra les van één uur op woensdag.

Start
 • 1 september 2021, inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 18 augustus 2021
 • 10 december 2021, inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 1 december 2021
 • 6 april 2022, inschrijven en uitschrijven mogelijk tot 21 maart 2022
Lesdagen en -tijden

Maandag 10.30 - 12.30 uur

Woensdag 9.30 - 12.30 uur

Vrijdag 10.30 - 12.30 uur
Prijs (inclusief cursusmaterialen)
 • Medewerkers Tilburg University: eerste cursus Nederlands is gratis voor de medewerker, maar School/Service betaalt voor deze cursus. Heb je eerder een cursus Nederlands bij het Language Center gevolgd, dan betaal je € 1.130
 • Alumni Tilburg University: € 1.130
 • Studenten Tilburg University: 12 taalvouchers of € 816 (exclusief cursusmaterialen)
 • Externe deelnemers: € 1.250
Niveau Van A2 naar B1 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen.

 • U bent hoog opgeleid (HBO of WO) of u heeft minstens 12 jaar onderwijs gevolgd.
 • Als je de cursus NT2 Beginners niet bij TiU hebt gevolgd, word je na inschrijving uitgenodigd voor een intaketoets en -gesprek

Het intakegesprek wordt gevoerd in het Nederlands of in het Engels

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer