Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Traject na het Staatsexamen

Nederlands als Tweede Taal: Vergevorderden naar C1

Hebt u uw B2-niveau behaald en wilt u nog verder werken aan specifieke onderdelen van het Nederlands? Wilt u voor uw werk beter e-mails of rapporten leren schrijven? Of wilt u misschien effectiever uw mening leren verdedigen? Is het uw ambitie dat uw uitspraak meer Nederlands klinkt? Of wilt u zich misschien liever focussen op beter spreken? Maak dan een keuze uit onderstaande modules. Door zelf een pakket aan modules samen te stellen, kiest u voor een programma op maat.

Als extra aanvulling kunt u uw grammatica en woordenschat bijspijkeren door aan te sluiten bij facultatieve workshops. 

Hoe werkt het precies?

Als uw Nederlands op B2-niveau of hoger is, dan weet u precies wat u nog nodig hebt om de puntjes op de i te zetten. U weet welke vaardigheden u nog wilt verbeteren en met welk doel. Daarom hebben we deze cursus modulair opgezet. De cursusperiode bestaat uit twee blokken van elk 8 weken. Per blok kunt u zich inschrijven voor één of twee modules, zodat u in kunt zoomen op uw eigen doelen. In totaal worden er vier modules aangeboden. Uiteraard mag u ze alle vier volgen, maar hebt u maar behoefte aan één van de vier onderwerpen, dan kunt u zich ook alleen voor die betreffende module opgeven.

Elke module begint met een intake-opdracht om uw doelen voor de module helder te krijgen. Aan het begin van elk blok zijn er ook workshops grammatica en/of woordenschat waar iedereen die zich heeft ingeschreven voor één of meerdere modules aan kan deelnemen.

NT2: Vergevorderden naar C1 - Duidelijke uitspraak

7x2 uur college, 4 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Hebt u nog moeite met het verschil tussen ‘buur’ en ‘boer’? In deze module werkt u in zeven bijeenkomsten aan uw uitspraak. Klassikaal wordt gewerkt aan aspecten die voor iedereen belangrijk zijn, zoals klemtoon, melodie en ritme van de taal. Individueel werkt u aan die aspecten van de uitspraak en klanken die voor u relevant zijn op basis van een individuele uitspraakdiagnose. In de module wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma en van het boek ‘Nu versta ik je!’.

Aan het eind van de module bent u zich bewust van uw eigen valkuilen als het gaat om klanken en intonatie en weet u hoe u deze onderdelen kunt verbeteren. Let op: dagelijks oefenen is vereist om echt vooruitgang te boeken.

NT2: Vergevorderden naar C1 - Vloeiend spreken voor werk en studie

7x2 uur college, 4 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Vindt u het lastig om in een vergadering uw mening te uiten in het Nederlands? Weet u tijdens een telefoongesprek niet altijd wat u moet antwoorden? Of vindt u het lastig om een presentatie in het Nederlands te geven? In deze module spreken oefent u met spreekopdrachten die zowel voor werk als studie belangrijk zijn: telefoneren, small talk, vergaderen en presenteren. Ook wordt er aandacht besteed aan voorbereiding, woordenschat, spreekangst en verstaanbaarheid bij spreken.

U krijgt veel tips en oefeningen in deze module. Daarmee krijgt u inzicht in uw ontwikkelpunten en u gaat hiermee aan de slag. Niet alleen in de les, maar vooral ook buiten de les door veel te oefenen en te spreken!

NT2: Vergevorderden naar C1 - Schriftelijke communicatie

7x2 uur college, 4 uur zelfstudie per week, 3 ECTS, wordt aangeboden in het najaar van 2019

Moet u regelmatig in het Nederlands mailen of brieven schrijven? Krijgt u toch wel eens twijfels of u duidelijk genoeg bent, of u de boodschap goed overbrengt? Kost een e-mail schrijven u nog altijd meer tijd dan u wilt? Dan kunt u misschien nog wel wat tips gebruiken en is deze module precies wat u nodig hebt.

U gaat leren hoe u uw teksten (e-mails of nieuwsbrieven, berichten of promoteksten) nog beter, duidelijker en pakkender kunt maken. U zult leren wat belangrijk is voor een efficiënte tekst. U gaat ontdekken welke middelen u kunt gebruiken om uw tekst leesbaarder te maken, en hoe u belangrijke kwesties kunt benadrukken. U wordt zich bewust van de vaakst voorkomende grammaticafouten, zoals incongruentie, foutieve verwijzingen, incorrecte beknopte zinnen. Dankzij veel individuele feedback krijgt u in de loop van de cursus ook inzicht in uw eigen kracht en ontwikkelpunten.

NT2: Vergevorderden naar C1 - Heldere teksten voor werk en studie

7x2 uur college, 4 uur zelfstudie per week, 3 ECTS, najaar 2019

In deze module oefent u met het schrijven van langere teksten, zoals een academische paper, een beleidstekst, een betoog of een rapport. Uw eigen schrijfproduct staat daarbij centraal. Aan de hand van opdrachten leert u kritisch naar uw eigen teksten te kijken om zo een stap te zetten in uw schrijfvaardigheid. Thema’s die daarnaast aan bod komen zijn: helder formuleren, structuur aanbrengen, samenvatten, parafraseren grafieken en resultaten beschrijven en verwerken van bronmateriaal.

U krijgt inzicht in uw eigen ontwikkelpunten en gaat hier gericht mee aan de slag. Niet alleen in de les, maar vooral ook buiten de les door veel te oefenen en te schrijven!


PE-punten

Bent u beëdigd tolk of vertaler naar het Nederlands, dan kunt u Permanente Educatie-punten (PE-punten) toegekend krijgen voor de modules NT2: Vergevorderden naar C1. Per module krijgt u 3 ECTS, wat gelijk staat aan 84 PE-punten. Na succesvolle afronding van een module ontvangt u van ons een certificaat. Om de PE-punten te ontvangen, hoeft u alleen maar het registratieformulier in te vullen dat u vindt op de website van Bureau Wbtv. Vervolgens uploadt u het registratieformulier samen met het certificaat op ‘Mijn WBTV’.