Language Center

"De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld"

- Ludwig Wittgenstein -

Onderwijsaanpak Language Center

Het taalonderwijs van het Tilburg University Language Center is functioneel van opzet. Beheersing van een taal is geen doel op zich, maar een instrument om adequaat te communiceren. Kennis over de taal (grammatica, woordenschat en uitspraak) staat dus in dienst van de taalverwerving. Je leert om vaardigheden in te zetten binnen een academische setting en doet dat (zo snel mogelijk) in de doeltaal. Ook kennis van de culturele context hoort daarbij.

Hoog rendement

Het onderwijs is kleinschalig (groepen van max. 20 deelnemers), intensief en activerend en past daardoor goed bij de uitgangspunten van het Tilburgs Onderwijs Profiel. De groepslessen dienen als katalysator van het leerproces dat voor een groot deel buiten de les plaatsvindt, op door de cursist zelf te kiezen momenten. Door de inzet van interactieve werkvormen en een efficiënte inzet van software die specifiek voor taalleren is ontwikkeld, bieden we kwalitatief goed onderwijs en kan het aantal contacturen laag blijven in verhouding tot het aantal uren zelfstudie. Hierdoor kan de cursist in beperkte tijd een hoog rendement halen.

Cursusaanbod

Het cursusaanbod is flexibel en gevarieerd. Voor verschillende leerdoelen ontwerpen we verschillende leer- en begeleidingstrajecten: taalcursussen, individuele trajecten, diagnostische toetsen en examentrainingen. Onze cursisten zijn hoogopgeleid en kunnen dus in verregaande mate zelfstandig de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Een taalcursus bij het Language Center is zo opgebouwd dat een student thuis de taken voorbereidt die hij/zij zelfstandig - al dan niet online - uit kan voeren. De tijd in de groepslessen kan daardoor efficiënt en effectief benut worden om taken uit te voeren waar interactie voor nodig is of die voortbouwen op wat thuis is voorbereid.

ICT en leermiddelen

Het Language Center gebruikt bestaande en intern ontwikkelde leermiddelen. Al vele jaren maken we in ons onderwijs gebruik van modellen als blended learning en flipping the classroom. Onze klaslokalen zijn ingericht met moderne ICT-faciliteiten. Ook gebruiken we diverse online leermiddelen waarmee onze studenten tijd- en plaatsonafhankelijk aan hun taalvaardigheid kunnen werken.

ICT-toepassingen zijn een belangrijk middel om het zelfstandig leren vorm te geven en te zorgen voor een optimale verhouding tussen zelfstudie en contacttijd. We wijzen onze studenten de weg naar diverse nuttige laagdrempelige ICT-toepassingen, maar ontwikkelen waar nodig ook zelf tools, digitale toetsen en websites voor het taalonderwijs (zoals toolboxes voor alle talen, diagnostische toetsen Nederlands en Engels, een app voor Italiaans). Deze materialen zijn bedoeld voor zelfstudie en worden beschikbaar gesteld via het Learning Management System. Het Language Center maakt deel uit van de werkgroep DEEP en de adviesgroep van EDUiLab op de campus, en neemt ook deel aan landelijke innovatie- en onderwijsprojecten. Zo kunnen we innovatieve tools en nieuwe ontwikkelingen direct in ons onderwijs inpassen.

Docent als coach

Docenten kiezen bij het ontwerp van hun onderwijs voor werkvormen die een actieve houding bij de cursisten stimuleren. Zij bieden leerstrategieën, helpen de cursist naar zijn eigen leerproces te kijken en geven tips en ideeën om dit proces te activeren. Zij stellen zich op als een coach die op stimulerende wijze het leerproces begeleidt.