Language Center

Russisch voor beginners 2

Deze cursus is het vervolg op Russisch voor beginners 1 en zorgt voor een bredere basis. Alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen in ongeveer gelijke mate aan bod, maar de nadruk ligt op mondelinge communicatie. Je oefent ook met specifieke onderdelen van de Russische grammatica.

Tijdens de cursus maak je verschillende individuele en groepsopdrachten, zodat je meteen in de praktijk brengt wat je hebt geleerd. Elke les wordt verrijkt met aspecten uit het dagelijks leven in Rusland, zoals eetgewoontes, dagindeling en cultuur.

Aan het eind van de cursus heb je niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt. Je kunt dan:

 • over je gezondheid praten;
 • praten over uiterlijk, hobby's, etc.;
 • boodschappen doen en winkelen;

de verschillen en overeenkomsten tussen de cultuur van Russisch sprekende landen en jouw eigen cultuur wat beter begrijpen voor wat betreft waarden, overtuigingen en gedrag.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

 • Deze cursus wordt op de campus gegeven.
 • Het format voor deze cursus is op de campus gebaseerd op het verwachte scenario dat we terug mogen komen op de campus en geen rekening hoeven te houden met de 1,5 meter regelgeving. Indien wij wel maatregelen moeten nemen om de 1,5 meter te waarborgen, zal deze cursus online of hybride worden gegeven.
  Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van zowel de hybride als de online taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-webpagina voor de aanbevolen hardwarevereisten.
 • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Russisch voor beginners 2 in het kort

Duur en cursusvorm 10 x 2 uur college en 12 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind augustus en eind januari
Prijs
 • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
 • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
 • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van A1 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer