Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Russisch voor bezoekers

Met het grootste landoppervlakte ter wereld – de Russische Federatie is bijna twee keer zo groot als Canada – is het niet vreemd dat het Russisch in de top tien van meest invloedrijke talen ter wereld staat. Ongeveer 160 miljoen mensen spreken het Russisch als eerste taal, nog eens 110 miljoen mensen spreken het als tweede taal. In bijvoorbeeld Wit-Rusland, Oekraïne, Estland, Georgië, Moldavië, Letland en Litouwen wordt veel Russisch gesproken.

Binnen het bedrijfsleven kan kennis van het Russisch goed van pas komen. Ondanks alle diplomatieke strubbelingen is Rusland namelijk wel degelijk een potentiële groeimarkt. Zeker nu de economie in West-Europa achterblijft, is een opkomende markt als Rusland belangrijk voor de multinationals. Veel Russen spreken echter gebrekkig Engels. Zij beschouwen het als teken van respect voor hun land en cultuur wanneer een zakenpartner hun taal spreekt.

Het Russisch is niet de eenvoudigste taal om te leren. De taal klinkt weinig herkenbaar en ook het alfabet is anders. Doorzettingsvermogen is hier het sleutelwoord. Tegelijkertijd is het Russisch een fonetische taal, wat betekent dat iedere letter altijd op dezelfde manier wordt uitgesproken. Dat maakt het een stuk gemakkelijker de uitspraak onder de knie te krijgen.

Het Language Center biedt een cursus Russisch voor beginners 1 en Russisch voor beginners 2 aan.

Russisch voor beginners 1

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leert u de basis van het Russisch. Via uiteenlopende oefeningen leert u het Russisch alfabet lezen en schrijven en leert u via korte spelletjes letters en woorden herkennen. Schrijven wordt verder echter vooral als leermiddel gebruikt: de nadruk in de cursus ligt namelijk op spreken en luisteren. Zo komen er in de cursus allerlei rollenspellen in diverse contexten voorbij.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld een probleem beschrijven, een beoordeling geven en vertellen over uw plannen. U hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Russisch voor beginners 2

12x2 uur college, 12 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is een voortzetting van de cursus Russisch voor Beginners 1. U kunt redelijk goed lezen en u kunt met simpele zinnen over presens, verleden en toekomst praten.

In deze cursus wordt vooral het Russische Aspect (sovershennyj, nesovershennyj vid) onder de loep genomen. In het eerste deel van de cursus wordt er verder geoefend met de vocabulaire en grammatica die belangrijk zijn voor het verwerven en vooral het begrijpen van het Russische aspect.

Daarnaast leert u ontkennende zinnen. U oefent met de onderwerpen zoals ziek zijn, boodschappen doen en winkelen, praten over uiterlijk, hobby’s etc. In de loop van de cursus wordt aandacht besteed niet alleen aan de grammatica maar ook aan de Russische cultuur en de geheimen ervan.

Het te bereiken niveau na afloop van de cursus is A1+ van het Europees Referentiekader.