Language Center

Spaans voor beginners

In deze cursus leer je de basis van het Spaans. Alle vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast werk je aan grammatica en woordenschat. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties.

Spaans voor Beginners beoogt ook de verschillen en overeenkomsten tussen de eigen cultuur van studenten en de culturen van Spaanstalige landen te benadrukken in termen van waarden, overtuigingen en gedrag.

Aan het eind van de cursus kun je

  • een eenvoudig stukje tekst of een persoonlijke brief schrijven waarbij je de spelling, accenten en leestekens correct hanteert en een goede en juiste grammatica en woordenschat gebruikt;
  • eenvoudige, beschrijvende, functionele teksten/informatieve teksten van praktische aard begrijpen. Bij de leestraining is er aandacht voor de benodigde leesstrategieën, bijvoorbeeld het vermogen om de betekenis van onbekende woorden of structuren af te leiden uit de samenhang van de tekst;
  • communiceren op elementair niveau met een Spaanstalige gesprekspartner met behulp van een functioneel vocabulaire en de juiste grammaticale structuren. De kwaliteit van je uitspraak is zodanig dat die voor een Spaanstalige begrijpelijk is;
  • doorstromen naar de cursus Spaans voor halfgevorderden.

Bijzondere omstandigheden COVID-19

  • Deze cursus wordt deels online en deels op de campus gegeven. Check a.u.b. voordat je je opgeeft of je normaal gesproken in de gelegenheid bent op deze dag en tijd naar de campus te komen. Voor studenten die fysiek niet naar de campus kunnen komen, is een alternatieve (online) opdracht beschikbaar. Aangezien actieve deelname een belangrijk onderdeel is van de taalvaardigheidscursussen, moet je ook digitaal in staat zijn om met de groep te communiceren. Zorg ervoor dat je een stabiele internetverbinding, een werkende webcam en een headset of microfoon hebt voordat je je inschrijft. Zie deze TiU-website voor de aanbevolen hardwarevereisten.
  • Als de omstandigheden rondom COVID-19 veranderen en we niet meer fysiek op de campus zouden mogen komen, zal deze cursus volledig online gegeven worden.
  • 80% aanwezigheid is vereist. Lessen worden niet opgenomen om later te bekijken.

Spaans voor beginners in het kort

Duur en cursusvorm 13x 3 uur college en 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS
Start Eind januari en eind augustus
Prijs
  • Studenten Tilburg University: 6 taalvouchers of € 408
  • Medewerkers/alumni Tilburg University: € 420
  • Externe deelnemers: € 480
Niveau Van 0 naar A2 (Europees Referentiekader)
Lees meer over Cursus en rooster

Schrijf je in

Het is van belang dat je je realiseert dat onze cursussen een academische aanpak en werkwijze kennen. Dit betekent dat je, om deel te kunnen nemen aan onze cursussen, hoogopgeleid moet zijn of op grond van je opleiding toelaatbaar moet zijn tot het hoger onderwijs.

Inschrijfdata taalcursussen

De inschrijftermijnen voor onze taalcursussen kun je vinden op onze website in Voorwaarden aanmelding taalcursus.

Student van Tilburg University
Medewerker van Tilburg University
Alumnus van Tilburg University
Externe deelnemer