Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Spaans voor bezoekers

Wanneer u de Spaanse taal kent, gaat er een wereld voor u open. Ga maar na: wanneer u Spaans spreekt kunt u wereldwijd met 500 miljoen mensen communiceren. Spaans is een officiële taal van de Verenigde Naties en de tweede meest gebruikte taal op het gebied van internationale communicatie. De Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur beïnvloedt bovendien wereldwijd de literatuur, kunst en architectuur.

Ook in de handelswereld is Spaans onmisbaar. In Noord-Amerika bijvoorbeeld is het aantal Spaanssprekende inwoners in tien jaar tijd met 60% gegroeid en is de Spaanssprekende consument de snelst groeiende markt. De verwachte economische groei van de Latijns-Amerikaanse landen zal van deze landen belangrijke internationale handelspartners maken. Omdat steeds meer bedrijven zaken doen op internationaal niveau, hebt u voor werkgevers een streepje voor wanneer u Spaans spreekt.

Het Language Center biedt drie cursussen in deze belangrijke taal aan: ‘Spaans voor beginners’, ‘Spaans voor halfgevorderden’ en ‘Spaans: vloeiend spreken’. De cursussen voor beginners en voor halfgevorderden worden zowel als reguliere cursus als als zomercursus aangeboden.

De drie cursussen sluiten op elkaar aan: wanneer u de beginnerscursus hebt afgerond, kunt u doorstromen naar die voor halfgevorderden en vervolgens naar die voor spreekvaardigheid. Denkt u al meteen met een cursus op een hoger niveau te kunnen beginnen omdat u voorkennis hebt van het Spaans? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunt u samen bekijken wat uw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor u.

Spaans voor beginners

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leert u de basis van het Spaans. Alle vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast werkt u aan grammatica en woordenschat. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties. Zo gaat u bijvoorbeeld informatie zoeken over een land in Latijns-Amerika en gaat u, met een aantal medecursisten, een menukaart maken voor bijzondere gasten. 

Elk college wordt verrijkt met culturele aspecten uit de Spaanstalige wereld. Daarbij kunt u denken aan de gebeurtenissen in Spanje en in Latijns-Amerika en aan formeel of informeel taalgebruik.

Aan het einde van de cursus kunt u bijvoorbeeld een persoonlijke brief schrijven, een informatieve tekst begrijpen en een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans. U hebt dan niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Spaans voor halfgevorderden

13x3 uur college, 8 zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor beginners. U leert om langere en genuanceerde gesprekken en discussies in het Spaans te voeren, waarbij u in staat bent uw mening duidelijk uit te drukken en te onderbouwen. Ook in deze cursus komen alle vaardigheden aan bod. De cursus zit boordevol leuke en interessante opdrachten. Zo gaat u in groepsverband voorspellingen doen over elkaars toekomst en gaat u een ooggetuigenverslag geven aan de politie over een ongeluk op straat.

Culturele aspecten die voorbij komen zijn bijvoorbeeld persoonlijke relaties in Spaanssprekende landen, de geschiedenis van Spanje en Latijns-Amerika of de rol van het geloof in de verschillende Spaanssprekende gebieden.

Aan het einde van de cursus kunt u bijvoorbeeld de hoofdpunten van een actualiteitenprogramma op radio of tv begrijpen en argumenten geven voor uw meningen of ideeën. U hebt dan niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Spaans: Vloeiend spreken

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor halfgevorderden en is uitsluitend gericht op spreekvaardigheid. U oefent in verschillende communicatieve situaties, zoals u voorstellen, een praatje maken, debatteren, vergaderen, onderhandelen en een presentatie geven. Op cultureel gebied is er vooral veel aandacht voor de verschillen tussen Nederland en Spaanstalige landen.

Aan het einde van de cursus kunt u bijvoorbeeld gedetailleerd verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties beschrijven. U hebt dan niveau B1.2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Taaltoetsen

DELE is de afkorting van 'Diploma de Español como Lengua Extranjera' en het betekent 'Diploma voor Spaans als Vreemde Taal'.

De DELE-diploma's zijn de enige officiële diploma's met een internationaal karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen. Ze worden toegekend namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport door het Instituto Cervantes.

Het is mogelijk het DELE-examen af te leggen bij Tilburg University.

Meer informatie over DELE-diploma's

Eerstvolgende toetsdata