Language Center

Taaltoetsen en diploma's

Wil je weten of jouw Engels goed genoeg is of wil je in het buitenland gaan studeren dan kun je bij het Language Center een taaltoets maken.

Studenten

Student English Language Assessment (SELA toets)

Uitwisselingsstudenten

Studenten die voor opleiding of stage in het buitenland een verklaring van hun taalniveau nodig hebben, kunnen bij het Language Center een niveautoets afleggen. Taaltoetsen kunnen gemaakt worden voor het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Deze niveautoetsen zijn geen officiële taalexamens. Hiervoor verwijzen we naar ALTE, de Association of Language Testers in Europe. 

Taaltoets Engels
Taaltoets Duits - Frans - Italiaans - Spaans

Medewerkers: Niveautoets Engels

De Niveautoets Engels is speciaal ontwikkeld als onderdeel van het 'International Campus Project'. De Assessment geeft inzicht in het niveau Engels van medewerkers. De test is verplicht voor alle nieuwe medewerkers. Er zijn verschillende tests voor wetenschappelijk personeel, beleidsmedewerkers, secretariële en administratief medewerkers.

Lees meer over de niveautoets Engels

Wetenschappelijk personeel
Beleidsmedewerkers
Secretariële en administratief medewerkers

Officiële diploma's halen met een internationaal karakter

CILS: diploma voor Italiaans als vreemde taal
DELE: diploma voor Spaans als vreemde taal
TOEFL: diploma voor Engels als vreemde taal