Logo Language center

Taaltoetsen en diploma's

Wil je weten of jouw Engels goed genoeg is of wil je in het buitenland gaan studeren dan kun je bij het Language Center een taaltoets maken.

Studenten

Student English Language Assessment (SELA toets)

Wil je weten of jouw Engels goed genoeg is om een bachelor- of masterscriptie te schrijven? Heb je voldoende niveau om je in het buitenland te redden? Welke cursus past het best bij jouw huidige niveau? Dit kun je nu testen met de Student English Language Assessment

De SELA is gratis toegankelijk via Canvas.

De test bestaat uit drie onderdelen:

  • Vocabulary
  • Reading & Text Structure
  • Grammar.

Aan het eind van de test krijg je een score en een indicatie van je niveau. Daarmee weet je wat je kan op dat niveau en welke eventuele cursussen daar het beste op aansluiten. De SELA is een hulpmiddel om je niveau in te schatten. Het is geen officiële score waarmee je vrijstellingen kunt aanvragen of die je kunt gebruiken als bewijs van je Engels bij aanmelding voor een master.

Uitwisselingsstudenten

Bewijs van je taalniveau

Als je op uitwisseling gaat naar een partnerinstelling van TiU en in het Engels gaat studeren, zijn er afspraken tussen de universiteiten waardoor je niet hoeft te bewijzen dat je een bepaald niveau Engels hebt. Dit betekent dat je geen officiële test hoeft af te leggen. Je kunt hier meer over lezen op de Study Abroad-pagina.

Als je aan een partneruniversiteit gaat studeren in een andere taal dan Engels, vraagt de gastuniversiteit over het algemeen om een bewijs van je taalvaardigheidsniveau. 

Als je niet naar een partneruniversiteit gaat, kan het zijn dat je moet aantonen dat je de taal waarin je gaat studeren beheerst. Over het algemeen is een B2-niveau vereist voor een bacheloropleiding en C1 voor een masteropleiding, maar je moet dit controleren bij de gastinstelling. In deze gevallen kun je een certificaat aanvragen bij het Tilburg University Language Center. Ga je in het Engels studeren, dan krijg je als bachelorstudent via het Language Center automatisch een B2-certificaat en als masterstudent een C1-certificaat. Als je gastinstelling een hoger niveau vereist, kan er een test worden afgenomen als onderdeel van de certificeringsprocedure. 

Het Language Center heeft bestaande tests voor Spaans, Frans, Duits en Chinees, dus deze kunnen op relatief korte termijn worden georganiseerd. Als je een test wilt voor Arabisch, Italiaans, Russisch, Koreaans of Portugees, dan is dit mogelijk maar kan dit meer tijd in beslag nemen.

Voor Engelse certificaten kun je contact opnemen met Suzanne Peraino.

Voor andere talen kun je contact opnemen met Cristina Irun.

Let op: deze certificaten zijn alleen voor uitwisselingsdoeleinden. Als je om een andere reden een certificaat nodig hebt, kan het Language Center deze niet leveren. Het enige certificaat dat je kunt ontvangen van het Language Center in een niet-uitwisselingssituatie, is een Edubadge of certificaat na het afronden van een van onze vouchercursussen. Edubadges worden automatisch verstrekt na het slagen voor een cursus en de Student Desk kan cursuscertificaten verstrekken.

Medewerkers: Niveautoets Engels

De Niveautoets Engels is speciaal ontwikkeld als onderdeel van het 'International Campus Project'. De Assessment geeft inzicht in het niveau Engels van medewerkers. De test is verplicht voor alle nieuwe medewerkers. Er zijn verschillende tests voor wetenschappelijk personeel, beleidsmedewerkers, secretariële en administratief medewerkers.

Lees meer over de niveautoets Engels

Wetenschappelijk personeel

Als docent of onderzoeker aan de universiteit, word je regelmatig geconfronteerd met Engels. Wellicht geef je les in het Engels en de meesten zullen ook in het Engels moeten publiceren of presenteren op conferenties. Meestal red je je in dit soort situaties maar wellicht zou je zekerder over willen komen of compleet foutloze artikelen schrijven.

Lees meer over deze test (Engelstalig)

Beleidsmedewerkers

Als beleidsmedewerker aan de universiteit word je regelmatig met Engels geconfronteerd. Misschien moet je tijdens vergaderingen Engels spreken of beleidsteksten in het Engels schrijven. Meestal red je je wel in dit soort situaties, maar wellicht wil je ook leren jezelf genuanceerder uit te drukken of zou je liever nog minder fouten in je teksten willen maken.

Lees meer over deze test (Engelstalig)

Secretariële en administratief medewerkers

Op de campus hoor je steeds meer Engels. Ook ondersteunend personeel zal regelmatig moeten converseren met internationale medewerkers of vragen van studenten beantwoorden. Daarom is er een test ontwikkeld speciaal voor secretarieel medewerkers en administratief personeel.

Lees meer over deze test (Engelstalig)

Officiële diploma's halen met een internationaal karakter

CILS: diploma voor Italiaans als vreemde taal

CILS is de afkorting van ‘Certificazione di Italiano come Lingua Straniera’ en het betekent 'Diploma voor Italiaans als Vreemde Taal'.

De CILS-diploma's zijn officiële diploma's met een internationaal karakter die de kennis en beheersing van de Italiaanse taal bewijzen. De certificaten Italiaans duiden de mate van beheersing van het Italiaans als vreemde taal aan en worden namens de Universiteit van Siena toegekend. Het Italiaanse Ministerie van Wetenschapbeleid erkent het CILS als certificaat voor toelating tot Italiaanse universiteiten.

Zowel niet-Italianen in het buitenland, als in het buitenland woonachtige Italianen (kinderen van Italiaanse emigranten en buitenlandse immigranten in Italië) kunnen de certificaten behalen.

Sinds december 2012 is het mogelijk de tentamens voor CILS op Tilburg University af te leggen. Voor het afleggen van het examen zijn geen specifieke diploma’s vereist.

Meer informatie over CILS-diploma's   

Neem contact op met de coördinator vreemde talen

DELE: diploma voor Spaans als vreemde taal

DELE is de afkorting van 'Diploma de Español como Lengua Extranjera' en het betekent 'Diploma voor Spaans als Vreemde Taal'.

De DELE-diploma's zijn de enige officiële diploma's met een internationaal karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen. Ze worden toegekend namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport door het Instituto Cervantes.

Het is mogelijk het DELE-examen af te leggen bij Tilburg University.

Meer informatie over DELE-diploma's   Eerstvolgende toetsdata