Two Tilburg students enjoying student life

Belangrijke data

Onderstaand vind je een overzicht van data zodat je beter weet wat je wanneer kunt verwachten.

Wanneer? Wat?
Vanaf medio juni Informatie over de betaling van je collegegeld via Studielink
Vanaf medio juni Uitnodiging om je aan te melden voor de introductieweek: TOP Week

Medio augustus

Inschrijven vakken
Niet van toepassing als je een eerstejaars bachelor student bent. Het inschrijven voor vakken voor het eerste blok van het eerste semester wordt dan voor je gedaan.
Begin augustus Rooster bekend
23-26 augustus Studie Introductie
23-27 augustus TOP Week
Eind augustus of bij aanvang van je studie Boeken bestellen
Informatie over de benodigde literatuur voor jouw vakken vind je vanaf medio augustus in de Osiris Course Catalog.
30 augustus Eerste dag collegejaar
Uiterlijk 1 oktober Bewijs van inschrijving
Als je het hele inschrijfproces inclusief de betaling van het collegegeld hebt doorlopen, ontvang je via de e-mail een Bewijs van Inschrijving op het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.