Wetenschap voor scholieren

Het Nederlandse onderwijsbeleid wil kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen bijvoorbeeld al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap.

Kinderuniversiteit

Kinderuniversiteit met banner

Les van een echte professor!

Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en je krijgt les zoals 'echte' studenten.

Kinderen uit groep 6,7 en 8

Elk schooljaar geven bevlogen en inspirerende hoogleraren van Tilburg University les aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn leerzame en boeiende colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis colleges op de woensdagmiddag laten je kennis maken met de wetenschap en de universiteit. Je luistert veel, maar er is volop ruimte om vragen te stellen. Na elk college is er nog tijd om vragen te stellen.

Ouders en begeleiders

Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Het college is altijd in de aula (auditorium) van de universiteit. Zij krijgen hier een aparte plek dichtbij de kinderen.


Colleges schooljaar 2018-2019
Datum Tijd Hoogleraar en titel college
31 oktober 15.00 - 16.00u "Lekker warm?" door professor milieu-economie en klimaatdeskundige Reyer Gerlagh
14 november (Plusklassen) 10.00 - 11.00u "Juf of mees robot?" door professor (onderwijssociologie) Marc Vermeulen. Onderwerp: Robots voor de klas (?).
20 februari 15.00 - 16.00u College van professor Nicola Jägers. Informatie over het onderwerp volgt.
20 maart 15.00 - 16.00u College van professor Monique van Dijk-Groeneboer. Informatie over het onderwerp volgt.

Juniorkennisbank