three PhD students

Onderwijsvisie Language Center

Wie denkt dat de taalcursussen van het Language Center enkel draaien om het leren van een taal, heeft het mis. Wij zijn trots op onze plek binnen de academische wereld en nemen die positie serieus. Ons taalonderwijs is gestoeld op een visie die we voortdurend evalueren en bijstellen. Deze visie sluit naadloos aan op het Tilburgs Onderwijsprofiel waarin vaardigheden een centrale positie innemen.

Vier pijlers

In onze visie staan vier pijlers centraal waar wij ons onderwijs op bouwen.

Academisch en onderzoekend

Ons taalonderwijs richt zich op het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de cursisten. Voor onze cursisten is de beheersing van een taal geen doel op zich, maar een instrument om adequaat te communiceren. Kennis over de taal (grammatica, woordenschat en uitspraak) staat dus in dienst van de taalverwerving. Cursisten leren om vaardigheden in te zetten binnen een academische setting en doen dat (zo snel mogelijk) in de doeltaal. Cursisten maken schrijfopdrachten als huiswerk of (deel)toets, zodat zij actief en intensief met de studiestof bezig zijn.

Maatschappelijk en internationaal georiënteerd

Onze taalcursussen bereiden de cursisten voor op een leven en een carrière in de wereld van nu en morgen. Een wereld die steeds verder digitaliseert en globaliseert en waarin communicatie met andere persoonlijkheden en culturen onmisbaar is. In onze taalcursussen is daarom niet alleen aandacht voor taal, maar ook ruimschoots voor cultuur. Cursisten vergroten hiermee niet alleen hun kennis, maar ook hun mogelijkheden om succesvol in de huidige wereld te opereren.

Kleinschalig en betrokken

Onze taalcursussen zijn kleinschalig, intensief en activerend. De groepen zijn niet groter dan twintig cursisten; de groepslessen dienen als katalysator van het leerproces, dat voor een groot deel buiten de les plaatsvindt, op door de cursist zelf te kiezen momenten. Docenten kiezen bij het ontwerp van hun onderwijs voor werkvormen die een actieve houding bij de cursisten stimuleren. Zij helpen de cursist naar het eigen leerproces te kijken en geven tips en ideeën om dit proces te activeren. Zij stellen zich op als coach die op stimulerende wijze het leerproces begeleidt. Van zowel onze cursisten als van onze docenten verwachten wij een actieve inbreng en een grote betrokkenheid en inzet.

Interactief en divers

Het cursusaanbod is flexibel en gevarieerd. Voor verschillende leerdoelen ontwerpen we verschillende leer- en begeleidingstrajecten: individuele taaltrajecten, korte modules, semestercursussen of intensieve taalcursussen. Cursussen zijn niet opgezet volgens een vast format, maar vormgegeven op basis van de cursusdoelen, de beschikbare (digitale) content en de kracht van de docent. Dit zorgt voor een grote variatie aan werkvormen en voor een grotere betrokkenheid van zowel cursist als docent. Door de weloverwogen inzet van interactieve werkvormen en een efficiënte inzet van software die specifiek voor taalleren is ontwikkeld, bieden we kwalitatief goed onderwijs en kan de cursist in beperkte tijd een hoog rendement halen.