Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

€ 250.000 voor onderzoek naar Data Science oplossingen voor pensioen

De directie van wetenschappelijk instituut en kennisnetwerk Netspar heeft € 250.000 toegekend voor een driejarig onderzoeksproject van de Tilburgse onderzoekers Peter de Goeij en Eric Postma. Het project is getiteld Data Science Solutions to Enhance Pension Communication. Het project gaat naar verwachting in januari 2018 van start.

Het doel van het project is de kracht van state-of-the-art data science methoden te gebruiken om de communicatie op het gebied van pensioenen en verzekeringen op twee gebieden te bestuderen en te verbeteren: tekstueel (vanuit de bron, bijvoorbeeld e-mailberichten tussen klanten en pensioenverleners) en visueel (vanuit de ontvanger, bijvoorbeeld door het volgen van oogbewegingen van klanten die informatie lezen op de websites van pensioenverleners). Ook wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden ‘machine learning’ (algoritmes) biedt om de communicatie op het gebied van pensioenen en verzekeringen te vergemakkelijken. De beoogde output bestaat uit academische papers, rapporten over de behaalde resultaten en software-instrumenten voor het uitvoeren van de benodigde verbeteringen.

De toekenning is in lijn met het advies van de Partner Research Counsil van Netspar, die de aanvragen toetsen op beleidsrelevantie. De wetenschappelijke toetsing heeft plaatsgevonden door de onafhankelijke wetenschappelijke raad van Netspar.

Over Netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.