Campus Tilburg University hoogleraren

Tilburg University Ethics Review Boards

Tilburg University vindt het belangrijk dat al het onderzoek dat binnen de universiteit plaatsvindt voldoet aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Dit betekent onder andere dat onderzoek waarbij menselijke deelnemers zijn betrokken (wanneer nodig) wordt voorgelegd aan een ethische toetsingscommissie, dat onderzoekers hun data zorgvuldig beheren, en dat wordt voldaan aan wetgeving rondom privacy (AVG).

De commissies binnen Tilburg University zijn per faculteit georganiseerd. Het aanmeldformulier en de procedure zijn op de facultaire pagina’s te vinden.

Binnen Tilburg University is gekozen voor een geïntegreerde benadering rondom Ethiek, Data Management en de AVG. De facultaire commissies gebruiken nagenoeg hetzelfde aanmeldingsformulier om deze aspecten te beoordelen.

Schools speficieke pagina’s

Tilburg School of Economics & Management

TiSEM Institutional Review Board (IRB)

De TiSEM Institutional Review Board is een permanente en onafhankelijke commissie, opgericht door het managementteam van TiSEM. De IRB evalueert voorstellen voor onderzoek dat wordt uitgevoerd door de TiSEM-faculteit, promovendi en onderzoeksmasterstudenten. De IRB doet geen post-hoc evaluatie van reeds uitgevoerd onderzoek. Onderzoeksvoorstellen worden geëvalueerd op de ethiek van datamanagement, inclusief de privacybescherming van de deelnemers, en de kwaliteit van het datamanagement, inclusief de toegankelijkheid van de data.

Voorzitter: prof. dr. Rik Pieters
Contact: irb-tisem@tilburguniversity.edu

Tilburg Law School

Tilburg Law School Ethics Review Board

De TLS Ethics Review Board is een commissie  ingesteld door het TLS faculteitsbestuur, en beoordeelt de ethische aspecten van onderzoeksvoorstellen . Daarnaast kijkt de commissie ook naar de Research Data Management en Privacy aspecten van het onderzoek.

Voorzitter: Prof. Conny Rijken
Contact: erb-tls@tilburguniversity.edu

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Ethical Review Board (ERB) Social and Behavioral Sciences

De Ethics Review Board (ERB) van de School of Social & Behavioral Sciences van Tilburg University is een vaste en onafhankelijke commissie, die door het managementteam van de School is ingesteld om wetenschappelijke en ethische aspecten van voorstellen voor onderzoeksprojecten te toetsen, die buiten de Wet op het Medisch Onderzoek van de Mens (WMO) vallen.

Voorzitter: dr. Jolanda Mathijssen
Contact: erb@tilburguniversity.edu

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Research Ethics and Data Management Committee

De Research Ethics and Data management Committee van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) beoordeelt de ethische aanvaardbaarheid van onderzoeksprotocollen waarbij menselijke deelnemers betrokken zijn. Ook beoordeelt deze commissie of de onderzoeksprotocollen voldoen aan de privacyregels en aan de normen voor datamanagement.

Voorzitter: prof. dr. Juliëtte Schaafsma
Contact: tshd.redc@tilburguniversity.edu

Tilburg School of Catholic Theology

Ethics Review Board TST

De Ethics Review Board TST is een commissie die is ingesteld door de TST board. De ERB-TST beoordeelt de ethische aspecten, het datamanagement en de privacyregels van onderzoeksvoorstellen.

Voorzitter: dr. Sjaak Körver
Contact: erb-tst@tilburguniversity.edu