Tilburg University logo statue

Research Ethics and Data Management Committe (REDC) TSHD

Binnen Tilburg School of Humanities and Digital Sciences toetst de REDC een onderzoeksvoorstel waarin menselijke participanten een rol hebben voorafgaand aan de dataverzameling op het gebied van onderzoeksethiek, privacy, en data management. Daarbij zijn de volgende richtlijnen leidend:

Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeksleider (PI) om na te gaan of beoordeling door de REDC noodzakelijk is en om het onderzoeksvoorstel in te dienen. Bij twijfel of een onderzoeksvoorstel in aanmerking komt voor beoordeling kan een onderzoeker altijd contact opnemen met de secretaris van de REDC via: tshd.redc@tilburguniversity.edu.

Lees de algemene informatie op onze Engelstalige site

 Ga naar G.E.D. Started! om een aanvraag te doen

Type evaluatieaanvragen

Toetsingsaanvragen voor regulier onderzoek
Toetsingsaanvragen voor studentenonderzoek
Amendementen

Beleid

Werkprincipes
Procedureel regelement
Commissieleden