Research Tilburg School of Humanties and Digital Sciences

Research Support Team School of Humanities and Digital Sciences

Iedere faculteit heeft een eigen Research Support Team (RST). De RST’s ondersteunen per faculteit de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderzoekbeleid en de promotietrajecten binnen de Graduate School.

Marjolijn Antheunis is Vice-decaan Onderzoek en verantwoordelijk voor onderzoek en de Graduate School aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. De Vice-decaan werkt nauw samen met de onderzoeksprogrammaleiders van de departementen en wordt ondersteund door het Research Support Team.

Who we are

Research Support Team

Research Support Team - TSHD

Het Research Support Team fungeert als eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor TSHD onderzoekers, promovendi en het bestuur van de faculteit. Het team bevindt zich op de derde verdieping van het Dante building. De medewerkers van het team werken op dinsdag op de campus.  Kom gerust langs tijdens onze kantooruren.

What we do

Beleidsadvies en kwaliteitszorg

Research Policy Team - TSHD

Het beleidsteam onderzoek en kwaliteitszorg werkt in partnerschap met de vicedecaan onderzoek en de programmaleiders onderzoek aan het opstellen, implementeren en evalueren van de strategische doelen van TSHD en van Tilburg University. Wij dragen zorg voor een optimale inrichting van de interne kwaliteitszorg en adviseren, begeleiden en ondersteunen de voorbereiding op externe onderzoeksvisitaties. 

 • drs. Loes Jongen
  Hoofd Research Support Team
  Keywords: management / onderzoeksevaluaties / stimuleringsbeleid / advies Faculteitsbestuur en MT Academic Services
 • Marlies de Groot MA MSc
  Beleidsmedewerker
  Keywords: in- en externe kwaliteitsborging / coördinatie jaarlijkse onderzoeksrapporten / onderzoeksevaluaties / stimuleringsbeleid / promotiebeleid
 • drs. Wilma Paffen
  Pure-coördinator, Beleidsmedewerker
  Keywords: Pure profiel en publicatieregistratie / onderzoeksprijzen en prijzen / onderzoeksstages
 • Martijn van der Meer MSc
  Beleidsadviseur / Datavertegenwoordiger
  Keywords: open science / onderzoeksethiek / open access / wetenschappelijke integriteit / privacy / seed money call TSHD /
 • Karlijn Herforth MA
  Beleidsmedewerker
  Keywords: secretaris onderzoeksadviesraad / promotie in de geesteswetenschappen / onderzoeksstages / interne kwaliteitszorg (onderzoeksjaarverslagen) / PhD-beleid / alumnibeleid

Graduate School Support

Graduate School - TSHD

De Graduate School is het centrale aanspreekpunt van TSHD voor promovendi en iedereen die bijdraagt aan een succesvol promotietraject. Alle promovendi kunnen rekenen op ondersteuning van de Graduate School bij het administratieve proces. Ons team ondersteunt ook de voorbereiding van het PhD-beleid en voert monitoringgesprekken met alle promovendi. We zijn nauw verbonden met onze PhD-gemeenschap en werken actief samen met iedereen die betrokken is bij het PhD-proces om de ondersteuning en diensten voor onze kandidaten voortdurend te verbeteren. Beleidsmakers kunnen betrouwbare managementinformatie en -analyses van ons verwachten. Promotoren en programmaleiders kunnen bij ons terecht voor actuele en accurate informatie over de promotietrajecten van hun promovendi. 

 • María José Rodil Llera MA
  PhD Coordinator
  Keywords: eerste aanspreekpunt voor promovendi en begeleiders / onboarding promovendi / organiseren trainingen voor promovendi / monitoringsgesprekken promovendi / voorbereiden rapporten Graduate School / advies Directeur Graduate School
 • Karlijn Herforth MA
  Graduate School Officer
  Keywords: eerste aanspreekpunt voor promovendi en begeleiders / intake promovendi / registratie startende promovendi / onboarding promovendi / advies directeur Graduate School
 • Carine Zebedee
  Graduate School Officer
  Keywords: eerste aanspreekpunt voor promovendi en begeleiders / begeleiding eindtraject promovendi / administratie

Research Integrity and data management

Het beleidsteam Open & Responsible Research denkt op casusniveau mee met onderzoekers over hoe hun onderzoek op een verantwoorde manier vorm kan krijgen. We maken beleid op basis van de morele kaders die als uitgangspunt dienen voor de publieke taak van de universiteit en streven er daarbij naar om de praktische realiteit van het doen van onderzoek in het oog te houden. We denken specifiek mee over ethische toetsing, een werkbare toepassing van privacy wet- en regelgeving, en het delen van data en software.

 • Monica Lensink MA
  Secretaris Commissie Onderzoeksethiek en Gegevensbeheer / beleidsmedewerker
  Keywords: secretaris Research Ethics and Data Management Committtee (REDC) TSHD / onderzoeksintegriteit / ethiek / GDPR / privacy / data management / jaarverslag REDC
 • Martijn van der Meer MSc
  Senior beleidsadviseur onderzoek / data vertegenwoordiger TSHD
  Keywords: GDPR / Privacy / gegevensbeheer
 • Dr. June Sun
  Gegevensbeheerder Departement Cognitive Science and Artificial Intelligence
  Keywords: gegevensbeheer / opstellen subsidieaanvragen