Research Tilburg School of Humanties and Digital Sciences

Vice-Decaan Onderzoek TSHD Marjolijn Antheunis

Marjolijn Antheunis

Hoe is het om Vice-Decaan te zijn?

Het is leuk en veelzijdig werk, om samen met faculteitsbestuur en onderzoeksmanagement belangrijke onderwerpen rondom onderzoek te bespreken en op te pakken. Om samen te bepalen wat we belangrijk vinden, wat we willen en hoe we zaken gaan implementeren. Verder ben ik directeur van de Graduate School, de samenwerking met de Graduate School en promovendi vind ik heel waardevol.

Behalve Vice-Decaan onderzoek, ben je hoogleraar Communicatie en Technologie. Wat onderzoek je precies?

Mijn onderzoek richt zich op de sociale en interpersoonlijke aspecten van nieuwe communicatietechnologieën, zoals internet, social media en chatbots, toegespitst naar het sociale domein (bv. met betrekking tot vriendschappen) en het gezondheidsdomein. Ik onderzoek hoe digitale communicatietechnologieën deze domeinen beïnvloeden. Maar ook hoe deze technologieën de gezondheidszorg kunnen ondersteunen en faciliteren.

Door Corona hebben e-consults in ziekenhuizen bijvoorbeeld een enorme boost gekregen. Wij onderzoeken in welke gevallen een e-consult een gewoon consult kan vervangen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om chatbots in te zetten in bepaalde delen van psychotherapie, bijvoorbeeld als patiënten op de wachtlijst staan voor de therapie.

Wat zijn volgens jou belangrijke ontwikkelingen binnen het onderzoeksdomein? En wat zijn je doelen als Vice-Decaan?

Het herstel van de balans tussen onderwijs- en onderzoekstijd. Onderzoekstijd komt vaak in het gedrang door de toegenomen tijd die we aan onderwijs moeten besteden door het achterblijven van overheidsfinanciering en groei van studentenaantallen, toegenomen administratielast en intensivering van het onderwijs. Dit levert een hoge werkdruk op en kan soms ten koste gaan van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van het werk. Deze kwestie sluit gelukkig aan bij de ontwikkelingen rondom Erkennen en Waarderen, al is dat natuurlijk breder dan alleen onderwijs en onderzoek. Verder is de ontwikkeling en stimulering van Open Science een belangrijk onderwerp op mijn agenda. Als Vice-Decaan zie ik hoe complex en onderling verweven zulke onderwerpen zijn.

Hoe ziet de ideale universiteit eruit voor jou?

Een universiteit die zich richt op de kernwaarden: onderwijs, onderzoek en impact. Een plek waar tijd en rust is om goed onderzoek te doen, waar ruimte wordt gegeven aan onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid, als een soort proeftuin om als onderzoeker gewoon dingen te mogen proberen. Een plaats waar je naast het geven van inspirerend onderwijs en genereren van impact op de maatschappij ook in alle rust kunt nadenken over onderzoeksonderwerpen, theorieën, en ontwerpen van goede studies.