Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Mind Labs ontwikkelt virtuele mensen

PERSBERICHT 16-10-2017 - Tilburg University begint samen met 13 partners aan een project met een totale waarde van 7 miljoen euro voor de ontwikkeling van virtuele mensen (avatars), die worden ingezet voor trainingen in de gezondheidszorg. Het project VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy) is het eerste project van Mind Labs, het initiatief rondom interactieve technologieën en menselijk gedrag in de Spoorzone in Tilburg. De Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg financieren het project.

Naast Tilburg University (penvoerder) zijn betrokken: kennisinstellingen (NHTV Breda, Fontys, ROC Tilburg), ziekenhuizen (Amphia, Maxima Medisch Centrum en Spaarne Gasthuis), het bedrijfsleven (BlueTea, IC3D Media, Indicia, Noldus, Samure, Visionair3D), en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum’.

Virtuele mensen communiceren in virtual reality omgevingen middels spraak, gelaatsuitdrukkingen, en handelingen met hun menselijke gebruikers. Deze communicerende avatars kunnen worden ingezet op tal van gebieden, in het bijzonder in die gebieden waar interactie belangrijk is, zoals in de gezondheidszorg. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het trainen van verplegend personeel, of bij het verduidelijken van patiëntenvoorlichting.

Prof. Max Louwerse, hoogleraar Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie en initiatiefnemer van het project: "Kennis op het gebied van virtual reality is steeds meer gedistribueerd over kennisinstellingen en bedrijven. Wat VIBE bijzonder maakt is niet alleen dat we virtuele interactieve avatars ontwikkelen, maar bovendien dat het project een stimulans geeft om gedistribueerd talent bij verschillende partners te combineren in een ambitieus project. VIBE past daarmee precies binnen het idee achter Mind Labs: de samenwerking tussen Tilburg University, Fontys, en ROC Tilburg, het bedrijfsleven en de gemeente en provincie."

Spoorzonewethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg is verheugd met de subsidie voor het project VIBE: "De subsidie voor VIBE biedt een geweldige basis om Mind Labs verder vorm te geven. Niet alleen inhoudelijk, maar ook fysiek in de Spoorzone in Tilburg. Daar zetten we samen met alle betrokkenen de schouders onder, eerst met een proeftuin in het Deprez-gebouw en later met nieuwbouw. Met VIBE maakt Mind Labs een vliegende start. Hiermee geven we het kennisintensieve profiel van het gebied stevig vorm."

Living health labs

Economie gedeputeerde Bert Pauli: "De Europese Unie wil dat nieuwe wetenschappelijke inzichten worden toegepast voor een maatschappelijk doel. VIBE kan dankzij deze Europese subsidie de gezondheidszorg laten profiteren van de mogelijkheden van virtual reality. Ook de provincie draagt daaraan bij. Want de samenwerking tussen wetenschappers en ondernemers versterkt de innovatiekracht van Brabant."

VIBE combineert Cognitive Science, Artificial Intelligence, Data Science en Computer Science binnen het domein van de gezondheidszorg. ‘Living health labs’ zullen opgezet worden op het gebied van verloskunde, oncologie en operatiekamers, waarin de interactieve avatars trainingen voor personeel kunnen helpen verbeteren.

Het project VIBE gaat in januari 2018 van start.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot woordvoerder Tineke Bennema, tel. 06 19678521 of via persvoorlichters@tilburguniversity.edu