Research Tilburg School of Humanties and Digital Sciences

Onderzoeksprogramma's Humanities and Digital Sciences

Met haar onderzoek wil Tilburg University bijdragen aan de duiding van actuele vraagstukken in de samenleving: Understanding Society. De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences levert hieraan een substantiële bijdrage door zich in haar onderzoek te richten op de gevolgen van actuele veranderingsprocessen als globalisering, pluriformering en digitalisering voor taal, cultuur en religie.

Communicatie

Onderzoek naar uiteenlopende linguïstische en niet-linguïstische menselijke communicatie en interactie. Het onderzoek combineert computationele en experimentele methoden op een unieke manier. Het Tilburg Center for Cognition and Communication huisvest de onderzoeksprogramma’s Language, Communication and Cognition en Cognitive Science and Artificial Intelligence.

Cultuur

Culturele complexiteit en dynamieken in relatie tot taal, cultuur en religie vormen de centrale onderzoeksthema’s. Het onderzoek is gericht op de context van globalisering en diversificatie aan de ene kant, en lokalisatie en regionale identiteit aan de andere kant. Het Departement Cultuurwetenschappen huisvest het onderzoeksprogramma Rapid Social and Cultural Transformation: Online & Offline.

Filosofie

Huidige sociale en culturele veranderprocessen vragen om de analyse van de ethische gevolgen en de herformulering van wetenschappelijke benaderingen en modellen. De filosofen gaan hierin voorop, met de relatie tussen rationaliteit en samenleving als centraal aandachtspunt. Het Departement Filosofie huisvest het Tilburg Center for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science (TiLPS).