Research Tilburg School of Humanties and Digital Sciences

Onderzoeksprogramma's Humanities and Digital Sciences

Met haar onderzoek wil Tilburg University bijdragen aan de duiding van actuele vraagstukken in de samenleving: Understanding Society. De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences levert hieraan een substantiële bijdrage door zich in haar onderzoek te richten op de gevolgen van actuele veranderingsprocessen als globalisering, pluriformering en digitalisering voor taal, cultuur en religie.

Communicatie
Cultuur
Filosofie