Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Onderzoeksprogramma's Humanities and Digital Sciences

Met haar onderzoek wil Tilburg University bijdragen aan de duiding van actuele vraagstukken in de samenleving: Understanding Society. De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences levert hieraan een substantiële bijdrage door zich in haar onderzoek te richten op de gevolgen van actuele veranderingsprocessen als globalisering, pluriformering en digitalisering voor taal, cultuur en religie.

Drie thematische domeinen:

Communication

Onderzoeksinteresses richten zich op allerlei aspecten van talige en niet-talige menselijke communicatie en interactie. Het onderzoek combineert computationele en experimentele methodologie op een unieke manier. Website: Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)

Cultural Consequences

De focus binnen dit domein ligt op de culturele complexiteit en dynamiek in de context van globalisering en diversificatie enerzijds, en lokalisering en regionale identiteit anderzijds: met taal, cultuur en religie als bijzondere aandachtspunten. Website onderzoeksprogramma

Grounds & Values

De actuele maatschappelijke transformatieprocessen dagen uit tot analyse van de ethische consequenties en tot herformulering van wetenschappelijke benaderingen en modellen. De filosofen nemen hierin het voortouw, met een focus op de verhouding tussen rationaliteit en samenleving. Website onderzoeksprogramma

Twee faculteitsbrede speerpunten:

e-Humanities

Tussen deze domeinen den de onderzoeksprogramma’s die hierin samenkomen bestaat een duidelijke samenhang die interdisciplinaire samenwerking vereist. Het faculteitsbrede e-Humanities Platform doorsnijdt de drie domeinen en vormt een broedplaats voor innovatief onderzoek.

Valorisatieproject 'Religion and Values'

Met het project Understanding Society – Religion and Values positioneert de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences zich in het centrum van het actuele maatschappelijke debat over waarden, levensbeschouwing en religie en draagt zo bij aan het begrijpen en vormgeven van de samenleving. Website