Research Tilburg School of Humanties and Digital Sciences

Promoveren voor professionals

In algemene zin bieden alle hoogleraren en onderzoeksprogramma’s van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences de mogelijkheid aan externe promovendi om te werken aan een proefschrift. Onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences begeleiden professionals in uiteenlopende gebieden bij hun promotieonderzoek.

Enige meer specifieke trajecten:

Leraren: onderzoek naar taal, communicatie of jeugdliteratuur

Bevoegde leraren in het primair, middelbaar of hoger onderwijs kunnen naast hun baan promotieonderzoek doen, eventueel met een promotiebeurs. Het is mogelijk om onderzoek te doen naar de rol van taal en communicatie in onderwijs, taalonderwijs en jeugdliteratuur. Neem voor meer informatie of ondersteuning bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel contact op met dr. Rian Aarts (taal), prof.dr. Emiel Krahmer (communicatie) of prof.dr. Helma van Lierop (jeugdliteratuur).

Promoveren in de kunsten

Kunstenaars en andere professionals in het culturele veld kunnen promotieonderzoek doen dat zich kenmerkt als het samenspel van kunst en wetenschap. Neem voor meer informatie of ondersteuning bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel contact op met prof.dr. Odile Heynders.