Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

PhD Defense Mr. L.A. van Gulik

Title: Moongazers & Trailblazers. Creative Dynamics in Low Country Wicca
Supervisors: Prof. M.H.F. van Uden, Prof. W.E.A. van Beek


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesis

 

Wanneer: 31 mei 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University