Research Tilburg School of Humanties and Digital Sciences

Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken

Marjolijn Antheunis

Vice-Decaan Onderzoek Marjolijn Antheunis

“Mijn ideale universiteit is een plaats waar naast inspirerend onderwijs en impact ruimte en rust is om goed onderzoek te doen, als een soort proeftuin waar je vanuit nieuwsgierigheid onderzoek kunt ontwikkelen en ook gewoon dingen mag proberen.” Lees meer

Graduate School

De TSHD Graduate School biedt een aantrekkelijke omgeving voor jonge onderzoekers, door intensieve contacten met senior onderzoekers te faciliteren en de volgende generatie onderzoekers voor te bereiden om vaardige en verantwoordelijke academici te worden.

Onderzoeksgebieden en thema’s

De kern van het onderzoek binnen TSHD zijn de onderzoeksvelden cultuur, communicatie, cognitie & kunstmatige intelligentie en filosofie, in lijn met de respectievelijke departementen. Hoewel de meeste onderzoekers werkzaam zijn in één departement, moedigen we onze staf aan om voorbij de grenzen van de departementen samen te werken. Samenwerking vindt onder andere plaats op actuele thema’s zoals robotica, virtual reality, digitalisering, online cultuur en (gezondheids)communicatie. Via deze synergetische, interdisciplinaire samenwerking kunnen onze onderzoekers krachten bundelen om hedendaagse uitdagingen aan te gaan.

We willen onze onderzoekers via diverse initiatieven inspireren om de grenzen van hun disciplines te overstijgen. Tijdens de TSHD lunch colloquia, die we regelmatig organiseren, benaderen twee collega’s van verschillende departementen hetzelfde onderwerp vanuit hun eigen perspectief. Daarnaast is het jaarlijkse Research Traineeship (RTS) programma opgezet om interdisciplinair onderzoek te bevorderen. Binnen dit programma kunnen leden van twee verschillende departementen financiering aanvragen om twee onderzoeksassistenten (gevorderde studenten) aan te nemen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten die zich richten op een gedeeld thema.

Ontdek de profielen van onze onderzoekers en hun onderzoek in:

Tilburg University Research Portal

Nieuws over onderzoek Humanities and Digital Sciences

Vernieuwend onderzoek: L2TOR

Onderscheidingen

 • Alexandra Sierra Rativa

  Alexandra Sierra Rativa

  Promovenda

  Laval Virtual Europe 2021 Award

 • Kristel Doreleijers

  Kristel Doreleijers

  PhD Candidate

Beurzen

 • Sander Verhaegh member Young Academy

  Sander Verhaegh

  Assistant Professor

  ERC

Instituten