Zero Hunger Lab - Impact program

Impactprogramma 2018-2021

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw.

Tilburg University bundelt de krachten

De projecten van Impact sluiten aan bij vragen van de samenleving door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen.

Visie Impactprogramma

Om onze complexe samenleving verder te brengen is kennis en innovatie nodig, zowel sociaal als technologisch, en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Niet alleen van kennisinstellingen, maar ook van de samenleving en haar burgers. Tilburg University ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren.

Essay: Advancing Society in a Digital Era

In het essay 'Advancing Society in a Digital Era. Science with a Soul' zetten de grondleggers van het Impactprogramma Ton Wilthagen, Johan Denollet en Dick den Hertog de visie uiteen die de contouren van het Impactprogramma bepaalt.

Lees het essay

Essay: A Time for Interdisciplinarity

In 'Tijd voor interdisciplinariteit. Een essay over de meerwaarde van samenwerking voor wetenschap, universiteit en maatschappij' betogen hoogleraar Ton Wilthagen, rector magnificus Emile Aarts en hoogleraar Peggy Valcke (KU Leuven) dat meer interdisciplinaire samenwerking en onderwijs ons in staat stelt te innoveren en impact te maken op de samenleving.

Lees het essay

Focus on Impact

Het Impact Programma realiseert samen met partners impact op de maatschappij. Daarmee bedoelen we dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan oplossingen voor complexe vraagstukken die in de samenleving spelen. Hoe doet het programma dat? Door te bouwen aan netwerken en communities om verbinding te creëren en samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen. In 'Focus on Impact' vertellen verschillende onderzoekers over hun impactvolle onderzoeksprojecten.

Bekijk de publicatie 'Focus on Impact'

Jeugd in tijden van corona

Ook de jeugd ondervindt effecten van de coronacrisis.

  • Voorkomen van een coronageneratie
  • Handvatten om met depressie om te gaan
  • Langdurige werkloosheid voorkomen
Meer over ‘coronials’

Events

Er zijn geen resultaten gevonden.