Impact

Impactprogramma

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw.

We sluiten aan bij vragen van de samenleving door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen.

We streven naar impact op wetenschap en samenleving door extra aandacht te schenken aan drie essentiele en kansrijke thema's: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. In de uitgave Impact in Beeld laten we graag onze onderzoekers en partners aan het woord. Zij kunnen het beste vertellen wat zij uit de verschillende samenwerkingsverbanden halen en hoe ze impact maken. Wij selecteerden hiervoor negen mooie voorbeelden van onderzoek met impact om een goed, gevarieerd en inspirerend beeld te geven.

Dwars door deze thema's heen loopt de Digitale Samenleving: de ambitie van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten om Nederland in te richten als proeftuin voor mensgerichte digitale technologie. De Digitale Samenleving kan, met hulp van data science, worden ingezet om de veerkracht te stimuleren van zowel individu als samenleving.

Om vanuit de wetenschap een positieve verandering in de wereld te maken hebben we ook uw hulp nodig. Hiervoor hebben we verschillende geefprogramma’s ontwikkeld.

Empowering the Resilient Society

Hoe geven we menswaardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid vorm?

Lees meer
Impact - Empowering the Resilient Society
Enhancing Health and Wellbeing

Hoe verbeteren we besluitvorming met impact op gezondheid en welzijn?

Lees meer
Impact - Enhancing Health and Wellbeing
Creating Value from Data

Hoe garandeer je betrouwbaarheid en eerlijkheid bij datagebruik?

Lees meer
impact - Creating Value from Data

Essay: Building TrusTee: The World’s Most Trusted Robot

In het essay ‘Building TrusTee: The World’s Most Trusted Robot’ betogen prof.dr. Ton Wilthagen en Programmamanager Marieke Schoots dat sociale- en menswetenschappen onmisbaar zijn voor het ontwikkelen en bouwen van de meest betrouwbare en sociale technologie en gaan zij verder in op de toekomstgerichte onderzoeks- en impactagenda.

Download het essay

Nieuws

Abonneer op