Zero Hunger Lab - Impact program

Impactprogramma

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw.

Tilburg University bundelt de krachten

De projecten van Impact sluiten aan bij vragen van de samenleving door krachten te bundelen voor het verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk. Daarvoor zetten we expertise in vanuit sociale, economische, juridische en culturele wetenschappen.

Expertise van Tilburg University

Tilburg University streeft naar impact op wetenschap en samenleving door extra aandacht te schenken aan drie essentiele en kansrijke thema's: Creating Value from Data, Empowering the Resilient Society and Enhancing Health and Wellbeing.

Jeugd in tijden van corona

Ook de jeugd ondervindt effecten van de coronacrisis.

  • Voorkomen van een coronageneratie
  • Handvatten om met depressie om te gaan
  • Langdurige werkloosheid voorkomen
Meer over ‘coronials’

Nieuws

Abonneer op
Team Impact Program

Het Impact Team