Youth

Impactprogramma 2018-2021

Het Impact-programma heeft de afgelopen strategische periode (2018-2021) tot doel gehad het impact-denken en -doen op Tilburg University verder vorm te geven. Binnen de drie strategische thema’s Enhancing Health and Wellbeing, Empowering the Resilient Society en Data Sciences for the Social Good zijn veel programma’s en projecten ontwikkeld die in de volgende strategische periode zullen worden doorgezet.

“Connected” is één van de kernwaarden van Tilburg University. Gebaseerd op de aanpak, werkwijze en lessons learned van de afgelopen vier jaar geven we verder vorm aan deze kernwaarde. Dit doen we onder meer door het door ontwikkelen van belangrijke maatschappelijke thema’s en vraagstukken in impactvolle samenwerkingsverbanden;  de academische werkplaatsen.

Bezoek de Academische Werkplaatsen Brede Welvaart

Initiatieven vanuit Impactprogramma