News and events Tilburg University

Ontwerpen van Maatschappelijke Impact binnen Alfa- en Gammawetenschappen

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: Online

Meld je aan om op 26 november gratis deel te nemen aan het congres over Maatschappelijke Impact binnen Alfa- en Gammawetenschappen. TIlburg University draagt bij aan de parallelsessies.

Op dit online congres (fysiek en virtueel) zal door een reeks van experts het meten en stimuleren van de maatschappelijk impact van de Alfa- en Gammadisciplines grondig worden geëvalueerd, een proces dat de afgelopen jaren veel belangstelling en inzichten heeft gegenereerd. De aandacht zal mede uitgaan naar nieuwe impactstrategieën van Nederlandse universiteiten.

Daarnaast zullen er nieuwe modellen voor het meten en ontwerpen van impact tijdens het congres besproken worden door experts vanuit zowel de wetenschap als de maatschappij. Er zal worden ingegaan op het centrale thema Nieuwe modellen en resultaten in samenwerking met maatschappelijke partners. Het congres zal zich toespitsen op de vraag hoe we synergie kunnen optimaliseren tussen vraagstukken vanuit de samenleving en het onderzoek vanuit alfa- en gammawetenschappen.

Enkele Kernvragen

  • Wat is maatschappelijke impact nu eigenlijk precies?
  • Welke parameters zijn er die de maatschappelijke relevantie van onderzoek zichtbaar maken?
  • Op welke manieren kunnen Universiteiten onderzoekers aanmoedigen (meer) oog te hebben voor het integreren van maatschappelijke impact?
  • Hoe kunnen universiteiten strategische samenwerking vergroten door meerjarige allianties aan te gaan met maatschappelijke partners?
  • Wat is co-design en hoe breng je het in praktijk?
  • Hoe maken we interdisciplinaire consortiavorming succesvol voor de wetenschap en haar partners?