Jongeren in beeld

Expositie Alle Jongeren in Beeld

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Hall of Fame, Tilburg

Alle Jongeren in Beeld, een expo voor en door jongeren, verbeeldt het resultaat van het onderzoeksproject Alle Jongeren in Beeld dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd aan Tilburg University.

Alle Jongeren in Beeld richt zich op NEETS (Jongeren Not in Employment, Education,Training); jongeren die marginaal participeren in de samenleving en niet zelfredzaam zijn. Met dit project zoekt Tilburg University een innovatieve oplossingsrichting voor de vraag hoe deze groep weer een aangrijpingspunt kan krijgen in de maatschappij. Het onderzoek beoogt een aan de hand van Big Data een ander licht op de bestaande praktijk te werpen. Aan de hand van de thema’s Preventie en Opsporing zijn datascience-technieken ingezet ten behoeve van vroeg signalering (jongeren die buiten beeld dreigen te raken) en het opsporen van jongeren die wel buiten beeld zijn geraakt. De expo Alle Jongeren in Beeld geeft een indruk van de resultaten van het onderzoek èn betrekt daarbij de verhalen van jongeren zelf.

De expo is bedoeld om zowel beleidsmakers, jongerenwerkers, onderzoekers en jongeren een kijkje te geven in het veld waar ze zich in bevinden. De expo is voor en door jongeren gemaakt en zal de abstracte wereld van data onderzoek verbinden met de realiteit van hedendaagse Tilburgse jongeren. De bezoekers krijgen een kijkje in de wereld van jongerenwerkeloosheid vanuit de perspectief van de jongeren zelf. Ook krijgen de bezoekers advies en tips vanuit de jongeren hoe jeugdwerkloosheid aangepakt kan worden vanuit eigen ervaringen. De expositie zal plaatsvinden in de cultuurfabriek Hall of Fame in Tilburg (in de Spoorzone achter Centraal station Tilburg). Omdat de opening internationale gasten zal huizen zal het programma in het Engels zijn. 

Programma

Foyer

13.30 - 14.00 Inloop met koffie & thee
14.00 - 14.05 Welkomstwoord Ásta Berglind, expo houder, Tilburg University
14.05 - 14.20 Alle Jongeren in Beeld: the role of big data (English) Naomi Smulders, Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
14.20 - 14.35 Co-creating a digital platform with personal coaching for youngsters (English) Jurgen Born, Projectleider Internationaal onderzoeks en ontwikkel consortium, Empowering Youth Through Entrepreneurial Skills (EYES)
14.35 - 14.50 International approach to youth unemployment: lessons and challenges (English) Sonja Bekker, Tilburg University
14.50 - 15.05 Youth unemployment in practice: approaches of the youth organization (English) Marc Bevers, Jongerenpunt Midden-Brabant

Concert Zaal
15.15 - 15.30 Optreden van de jongeren van R-Newt (onder voorbehoud)
15.30 - 15.35 Afsluitend woord & opening van de expo
15:35 - 16.00 Expo
16.00 - 17.00 Borrel

Contact Impact Office
E-mail impact@tilburguniversity.edu
Phone +31 (0) 13 466 4512